Bắc Giang: Trang bị kiến thức pháp luật cho gần 100 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

H.Yến

Gần 100 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang vừa được tập huấn các chính sách, pháp luật, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đợt tập huấn này do phòng Dân tộc huyện Yên Thế (Bắc Giang) phối hợp cùng Ban Dân tộc, Sở Tư pháp tỉnh tổ chức nhằm phổ biến các nội dung pháp luật về đất đai; một số chính sách đang được thực hiện tại vùng dân tộc thiểu số và nhiều nội dung quan trọng khác.

Với mục đích nhằm giúp người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số có thêm thông tin, kiến thức về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt là các chính sách dân tộc đang triển khai thực hiện tại địa phương.

Đồng thời, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số tích cực phát triển sản xuất nhằm xóa đói, giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, góp phần phát triển KT- XH tại địa phương.

Nhất là giúp người uy tín phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong công tác tham gia vận động đồng bào thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet