Bạc Liêu lên kế hoạch trợ giúp người khuyết tật

Bạch Dương

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1304/QĐ-UBND về Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.

Mục tiêu chung của Kế hoạch là đẩy mạnh việc thực hiện Luật Người khuyết tật và các văn bản quy định hướng dẫn nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ của Người khuyết tật; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư về bảo vệ chăm sóc, giáo dục và trợ giúp Người khuyết tật, tạo môi trường thuận lợi, thân thiện giúp Người khuyết tật phát huy khả năng của mình để đáp ứng nhu cầu bản thân và vươn lên tham gia bình đẳng vào các hoạt động kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng và xã hội.

Theo Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ Người khuyết tật của địa phương mình.

Qua kết quả điều tra toàn tỉnh Bạc Liêu hiện có 12.894 người khuyết tật, chiếm tỷ lệ 6,4% dân số, trong đó Huyện Hồng Dân có 1.821 người khuyết tật, chiếm tỷ lệ 1,66% dân số của huyện (theo thống kê đến ngày 31/12/2016 dân số toàn huyện hiện có 109.564 người).

Do đó, các xã, thị trấn tiến hành rà soát, cập nhật thường xuyên biến động thông tin về Người khuyết tật để quản lý và hỗ trợ phù hợp. Thực hiện các chính sách, chế độ trợ cấp xã hội, trợ giúp Y tế, giáo dục, học nghề, giải quyết việc làm, xây dựng và sửa chữa nhà ở, hoạt động văn hóa, thể thao đối với Người khuyết tật. Vận động các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn hỗ trợ Người khuyết tật.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet