Bạc Liêu thành lập Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ

Tỉnh Bạc Liêu vừa tiến hành hợp nhất Sở Giáo dục - Đào tạo với Sở Khoa học - Công nghệ thành Sở Giáo dục - Khoa học - Công nghệ.

Theo báo Bạc Liêu, ngày 20/11, bà Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì lễ triển khai Quyết định số 244/QĐ-UBND, ngày 14/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hợp nhất Sở GD-ĐT với Sở KH-CN, thành lập Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ (GD-KH&CN).

Bà Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hợp nhất Sở GD-ĐT với Sở KH-CN. Ảnh: Báo Bạc Liêu

Sở GD-KH&CN sẽ đi vào hoạt động ngày 1/1/2019.

Sở GD-KH&CN là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; các dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến việc hợp nhất này, báo Thanh niên cho biết, ngày 2.11, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa 9 (nhiệm kỳ 2016 - 2021) tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Sau khi sắp xếp, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu còn 16 đơn vị, giảm 3 cơ quan chuyên môn; giảm 22 phòng, ban và tinh giản gần 20 biên chế. Việc hợp nhất Sở Giáo dục - Đào tạo với Sở Khoa học - Công nghệ thành Sở Giáo dục - Khoa học - Công nghệ là nằm trong lộ trình này.

TIN LIÊN QUAN
HL (tổng hợp)
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều