Bạc Liêu tinh giản hơn 500 biên chế hành chính trong năm 2018

Tính từ đầu năm 2018, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tinh giản được 515 biên chế hành chính, làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, đạt yêu cầu của Bộ Nội vụ.

Ngày 21/9, ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ dẫn đầu tổ công tác đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bạc Liêu về công tác kiểm tra các nhiệm vụ công trên địa bàn.

Đánh giá về việc chấp hành các quy định của các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hoạt động công vụ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, ông Lê Vĩnh Tân cho biết, Bộ Nội vụ rất quan tâm đến vấn đề này. UBND tỉnh đã thực thi nghiêm túc, quán triệt những chỉ đạo từ Trung ương trên nhiều lĩnh vực.

Bạc Liêu đã tinh giản được hơn 500 biên chế hành chính trong năm 2018. 

Từ đó, ý thức và trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Về quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động gắn với nguồn kinh phí trả lương tại địa phương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, việc triển khai tinh giản biên chế và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hàng năm UBND tỉnh Bạc Liêu điều chỉ đạo sâu sát, chủ động thực hiện tốt. Năm 2018, Bộ Nội vụ giao tỉnh Bạc Liêu 1.760 biên chế, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã phân bổ cho các cơ quan đơn vị.

Đối với vấn đề tinh giản biên chế hành chính, đến nay tỉnh Bạc Liêu đã tinh giản được 515 nhân sự hành chính, làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Kết quả này đã đạt yêu cầu của Bộ Nội vụ đưa ra.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân yêu cầu tỉnh Bạc Liêu tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu, sắp xếp bộ máy gắn với tinh giản biên chế, đảm bảo đến năm 2021 giảm 10% so với tổng biên chế theo kế hoạch được giao. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, giữ vững an ninh. 

TIN LIÊN QUAN

Phương Nam

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều