Bài toán đổi vỏ và nắp chai ở 'vương quốc bia'

Giá bia ở đây rất rẻ nhưng vỏ và nắp chai lại đắt, cứ 2 vỏ chai hoặc 4 nắp chai đổi được một chai bia mới.

Ở vương quốc bia nọ, cứ 2 vỏ chai hoặc 4 nắp chai đổi được một chai bia mới. Giá một chai bia (gồm cả chai và nắp) là 50.000 đồng.

Có hai người vào cửa hàng bia, một người có 70.000 đồng và một người có 80.000 đồng. Nếu mua riêng lẻ thì mỗi người chỉ mua được một chai, chẳng đủ nắp và vỏ chai để đổi. Nhưng nếu họ gom tiền lại thì số lượng chai bia mua được và sau đó đổi được tăng lên đáng kể.

Chẳng hạn, ban đầu họ có thể mua được 3 chai, sau đó dùng 2 vỏ chai đổi được một chai nữa. Uống xong lại có 2 vỏ chai và 4 nắp chai để đổi được 2 chai nữa. Một điều thú vị là ở cửa hàng bia người ta còn cho phép mượn vỏ chai và mượn nắp chai (do Hội những người yêu bia tổ chức), miễn là sau đó trả đủ.
Hỏi nếu hai người gom lại được 150.000 đồng thì sẽ uống được tổng cộng nhiều nhất bao nhiêu chai bia?

Theo VNE

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet