Ban Dân tộc Khánh Hoà kiểm tra kết quả chương trình kinh tế - xã hội

Để kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà, Ban Dân tộc tỉnh đã lập đoàn công tác đi thực tế tại các địa phương.

Ngày 3/10, Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hoà cho biết, đơn vị vừa ban hành kế hoạch số 24/KH-BDT về việc kiểm tra thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2018 trên địa bàn tỉnh. 

Theo kế hoạch, từ ngày 4 đến ngày 12/10/2018, đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hoà sẽ đi kiểm tra thực tế tại các huyện như Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Lâm, Diên Khánh, thị xã Ninh Hoà, thành phố Cam Ranh. 

Tại các địa phương, đoàn sẽ kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình 135 năm 2018; việc thực hiện chính sách hỗ trợ Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; rà soát các công trình đưa vào đầu tư năm 2019 thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hoà có kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2018 trên địa bàn. (Ảnh: Ban Dân tộc Khánh Hoà)

Theo ông Đặng Văn Tuấn, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hoà, tại các địa phương đoàn sẽ làm việc với lãnh đạo UBND cấp huyện, phòng Tài chính, phòng Dân tộc và Ban Quản lý dự án cấp huyện. Sau khi đi kiểm tra thực tế, đoàn sẽ có đánh giá cụ thể về tiến độ thực hiện chương trình ở mỗi nơi. Kiểm tra tài liệu, hồ sơ dự toán, thiết kế liên quan đến việc triển khai tại địa phương, từ đó đưa ra những đánh giá. 

Trường hợp có những hạn chế, tồn tại, đoàn công tác cũng sẽ đưa ra những biện pháp khắc phục, hướng đến mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo kế hoạch đề ra. Chỉ đạo tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc. 

Kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2018 của Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hoà được thực hiện từ Kết luận số 79-KL/TU ngày 27/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Khánh Hoà, thông báo số 575/TB-UBND ngày 12/9/2018 và kết luận của UBND tỉnh Khánh Hoà tại kỳ họp thường kỳ tháng 9/2018. 

TIN LIÊN QUAN
Phương Nam
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều