Bán đấu giá CTCP Thủy điện Hồ Bốn do Tổng Công ty Sông Đà sở hữu

Ngân Giang

Theo Thông báo của Sở GDCK Hà Nội, ngày 03/10 tới sẽ đấu giá cổ phần của CTCP Thủy điện Hồ Bốn do Tổng Công ty Sông Đà sở hữu.

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 216.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 216.000 cổ phần. Mức giá khởi điểm được xác định là 10.400 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá sẽ diễn ra lúc 10h ngày 03/10/2017 tại Sở GDCK Hà Nội.

Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Bốn có trụ sở tại Bản Trống Là, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Công ty có vốn điều lệ 235.396.136.016 đồng. Ngành nghề kinh doanh gồm: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.

Công ty cổ phần Thủy điện Hồ Bốn được thành lập năm 2007. Năm 2016, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 1 sáp nhập vào Công ty cổ phần Thủy điện Hồ Bốn. Sau khi sáp nhập, công ty có vốn điều lệ là 235,39 tỷ đồng và vốn thực góp cũng là 235,39 tỷ đồng.

Cổ đông lớn nhất của Công ty cổ phần Thủy điện Hồ Bốn là Tổng công ty Điện lực miền Bắc với tỷ lệ sở hữu 93,09%.

Hiện nay, Công ty cổ phần Thủy điện Hồ Bốn đang vận hành và khai thác 2 nhà máy thủy điện là Nhà máy Thủy điện Hồ Bốn và Nhà máy Thủy điện Hố Hô.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet