Ban Tuyên giáo TƯ kiểm tra việc học tập, quán triệt NQ ĐH XII của Đảng tại Tuyên Quang

PV

Sáng ngày 16/9/2016, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ đã kiểm tra việc học tập quán triệt NQ XII

Đánh giá cao công tác triển khai, học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại Tuyên Quang, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ những khó khăn của Đảng bộ; Đồng thời, lưu ý một số vấn đề cần quan tâm hơn trong chương trình hành động, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng có chất lượng, hiệu quả hơn tại địa phương. 
Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy trình bày tóm tắt các báo cáo của Đảng ủy liên quan đến công tác chuẩn bị, triển khai và tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại Đảng bộ huyện. 
Trong đó, báo cáo của Đảng bộ huyện về kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại XII của Đảng cho thấy: Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết; Công tác xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, kế hoạch hành động của cán bộ chủ chốt; Công tác chuẩn bị hội nghị các cấp và tổ chức các lớp đã được chuẩn bị chu đáo, công phu và có hiệu quả. Kết quả đạt được là 100% cấp ủy đã xây dựng chương trình hành động trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XXII của Đảng bộ huyện và Nghị quyết của chi, đảng bộ cơ sở. 100% các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện đã xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Huyện ủy đã cấp đủ 6 loại tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn; 8.700 tờ gấp tuyên truyền Đại hội XII của Đảng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành (mỗi đảng viên 01 tờ gấp) và trên 2.700 cuốn tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập cho các đồng chí cán bộ chủ chốt, báo cáo viên của huyện và các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện.
Công tác tổ chức các lớp học được chú trọng. Tại cấp huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức 1 hội nghị cán bộ chủ chốt, có 342/349 đồng chí tham dự, đạt 98%. Có 319/319 đồng chí được học tập tham gia viết bài thu hoạch. Tại cơ sở, đã tổ chức 74 hội nghị do báo cáo viên cấp huyện trực tiếp truyền đạt. Có 8.517/8.721 đảng viên tham gia học tập, đạt tỷ lệ 97,6%. Có 8.083/8.517 người tham gia học tập viết bài thu hoạch, đạt tỷ lệ 94,9%. Đối với cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị (chưa là đảng viên) đạt 95,1%. Công tác tổ chức học tập Nghị quyết được chỉ đạo chặt chẽ, bài bản và có hệ thống từ huyện đến cơ sở. Trong quá trình tổ chức học tập, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện ổn định, chính trị, xã hội không có vấn đề phức tạp xảy ra. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, đảng viên đánh giá cao về chất lượng tài liệu học tập Nghị quyết và khả năng truyền đạt của đội ngũ báo cáo viên.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng bộ Yên Sơn cũng gặp một số khó khăn, bất cập như: Địa bàn rộng, đường giao thông thôn bản nhiều nơi còn khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa ảnh hưởng đến việc đi lại của đảng viên nhất là đảng viên tuổi cao. Cơ sở vật chất phục vụ việc nghiên cứu học tập Nghị quyết ở một số xã trên địa bàn huyện còn khó khăn do chưa có Nhà văn hóa xã, phải mượn nhà văn hóa thôn, trang âm, loa đài, không đáp ứng được yêu cầu; trụ sở Ủy ban nhân dân xã chật hẹp không đủ chỗ ngồi cho cán bộ, đảng viên ảnh hưởng đến chất lượng học tập. Trình độ dân trí của nhân dân trên địa bàn huyện thấp, không đồng đều, nhận thức và tiếp thu Nghị quyết của nhân dân tại một số cơ sở chưa cao...
Đoàn công tác đã trao đổi, làm rõ hơn nội dung các báo cáo và chương trình thực hiện học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại Đảng bộ huyện. Các ý kiến của Đoàn công tác đều được các thành viên trong Ban Thường vụ và trực tiếp đồng chí Bí thư Huyện ủy giải đáp cặn kẽ.
Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Võ Văn Phuông đánh giá cao những cố gắng của Đảng bộ huyện Yên Sơn, đã nắm chắc tinh thần Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị, nắm chắc nội dung nghị quyết, vận dụng linh hoạt những điểm mới, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh vào điều kiện thực tiễn của địa phương. Các bước tiến hành trong kế hoạch triển khai của Đảng bộ huyện được chuẩn bị kỹ lưỡng; Các lớp học tập, quán triệt Nghi quyết phù hợp về thời gian và thành phần triệu tập; Đảm bảo đúng tiến độ.
Lưu ý một số điểm cần quan tâm, liên quan đến công tác triển khai Nghị quyết vào cuộc sống, đồng chí Võ Văn Phuông nhấn mạnh việc nắm bắt thực tiễn, bám sát các mục tiêu trong chương trình hành động tạo sự quyết tâm cao, thực hiện bằng được nghị quyết Đại hội XII của Đảng và của Đảng bộ tỉnh và huyện. Cần xây dựng lộ trình cụ thể hàng năm; lồng ghép các nội dung trong chương trình hành động; Khẩn trương đôn đốc, nhắc nhở việc hoàn thành xây dựng chương trình hành động, viết bản thu hoạch, triển khai nghị quyết vào cuộc sông ở cấp xã và ở các chi, đảng bộ trực thuộc. Qua đó, có kế hoạch kiểm điểm, đánh giá rút kinh nghiệm từng năm để hoàn thiện hơn trong những năm tiếp theo. 
Đoàn công tác được nghe và nghiên cứu các báo cáo liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 04 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại Đảng bộ tỉnh. Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá công tác chuẩn bị, tiến hành tổ chức các công việc theo kế hoạch đề ra.
Đoàn công tác đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, bổ ích để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục hoàn thiện các nội dung công việc; Tiếp tục điều chỉnh lộ trình phù hợp nhằm triển khai tốt hơn Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống. Các ý kiến từ phía Đoàn công tác đã được Ban Thường vụ, các ban tham mưu của Đảng bộ, trước hết là Ban Tuyên giáo và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giải đáp, làm sáng tỏ hơn.
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Phuông thay mặt Đoàn công tác đánh giá cao những cố gắng của Đảng bộ tỉnh, nhất là của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh đã tổ chức tốt nôi dung các công việc đề ra. Cấp ủy đã nắm chắc tinh thần chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại Đảng bộ tỉnh và đã đạt được kết quả trên các yêu cầu cơ bản, như: Công tác chỉ đạo, hướng dẫn và xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng; Công tác triển khai xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, cán bộ chủ chốt thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Công tác chuẩn bị cho hội nghị các cấp (cả về cơ sở vật chất, tài liệu, báo cáo viên) và công tác tổ chức lớp học tại 3 cấp: Cấp tỉnh, huyện và cơ sở.
Các bước tiến hành trong kế hoạch triển khai của Đảng bộ tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở. Các cấp ủy Đảng tổ chức hội nghị đúng kế hoạch, quá trình học tập đảm bảo chất lượng tốt. Công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị chu đáo; báo cáo viên đều được chuẩn bi kỹ lưỡng, công phu, có đủ năng lực truyền đạt nghị quyết; tài liệu học tập được chuẩn bị đầy đủ theo quy định. Việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết đã tạo được không khí sôi nổi, dân chủ, nâng cao ý thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và đảng viên về các văn kiện Đại hội XII của Đảng, thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ.
Cùng với việc học tập, quán triệt Nghị quyết, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc xây dựng chương trình hành động, cho thấy tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của Đảng bộ, tạo quyết tâm chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Trước mắt, tập trung chỉ đạo cấp ủy, cán bộ chủ chốt cấp xã, các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực tiễn của cơ sở. Sau khi thu nhận đầy đủ các bản thu hoạch và chương trình hành động của cấp ủy và cán bộ chủ chốt cấp dưới, cấp ủy cấp trên cần đọc kỹ càng, nghiên cứu, phân loại và tổng hợp những vấn đề liên quan, tác động đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết, từ đó làm cơ sở, luận cứ để có hướng thích hợp trong công tác lãnh đạo của cấp ủy. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch, lộ trình triển khai Nghị quyết vào cuộc sống; Tăng cường lồng ghép các nội dung cụ thể trong chương trình hành động của tỉnh; tăng cường các điều kiện thực hiện và đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết, nhất là ở cấp huyện và cấp xã, ở các chi, đảng bộ trực thuộc. Gắn chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI) về những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng đảng hiện nay. Đó cũng là cơ sở để kiểm điểm, đánh giá rút kinh nghiệm hàng năm, nhằm hoàn thành tốt hơn trong những năm tiếp theo.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet