Bất đồng Vinachem và Pinaco: Công ty mẹ không thông qua báo cáo tài chính

Hiền Anh

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (Pinaco) đã không diễn ra êm đẹp khi Công ty mẹ là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) không thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Vinachem là cổ đông lớn nhất của Pinaco với 51,43% cổ phần. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 được bầu với 5 thành viên, trong đó có 3 thành viên đại diện cho Vinachem, 1 thành viên đại diện cho Furukawa Battery (nắm 10,54% cổ phần) và 1 thành viên điều hành từ PAC là TGĐ. Điều đáng chú ý là trong Đại hội, một số cổ đông thiểu số đã tỏ ra lo ngại về việc các thành viên HĐQT đại diện cho Vinachem thiếu kinh nghiệm cần thiết về ngành pin, ắc quy.

Có thể cổ đông lo ngại đại diện phần vốn của Vinachem thiếu kinh nghiệm ở lĩnh vực trên, nhưng trong lĩnh vực tài chính họ lại tỏ ra là những người có chuyên môn cao. Đại hội đã không thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 do Vinachem không đồng ý về một số mục trên bảng cân đối kế toán. Những mục này cũng ảnh hưởng đến một số mục trên báo cáo kết quả kinh doanh như chi phí nhân công và quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc.

Cụ thể, theo Nghị định 53 quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động được xác định dựa trên số lao động kế hoạch và mức tiền lương bình quân kế hoạch. Trong đó, mức tiền lương bình quân kế hoạch được xác định căn cứ vào mức tiền lương trong hợp đồng lao động, mức tiền lương bình quân thực hiện theo kết quả sản xuất, kinh doanh của năm trước liền kề và gắn với chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh kế hoạch của công ty.

Bất đồng Vinachem và Pinaco: Công ty mẹ không thông qua báo cáo tài chính - ảnh 1

Căn cứ quỹ tiền lương kế hoạch và điều kiện thực tế, công ty xác định đơn giá tiền lương để điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạm ứng tiền lương cho người lao động. Quỹ tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở quỹ tiền lương kế hoạch và mức độ thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh.

Với kết quả kinh doanh năm 2016 rất khả quan, nên Ban giám đốc của Pinaco đã quyết định nâng quỹ tiền lương thực hiện, nhưng Vinachem đã không đồng ý. Theo đó, nguồn lương sẽ giảm 44,3 tỷ đồng và khoản phải trả người lao động trên bảng cân đối kế toán sẽ giảm bớt 44,3 tỷ đồng, tương đương 16,8% tổng nguồn lương trước khi điều chỉnh giảm. Theo đó lợi nhuận trước thuế sẽ tăng thêm 44,3 tỷ đồng lên 204,7 tỷ đồng, tăng trưởng 69,2% so với năm 2015. Số liệu lợi nhuận trước thuế 2016 được công bố trước đó là 160 tỷ đồng.

Pinaco cũng đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2017 với doanh thu đạt 779,7 tỷ đồng, tăng 31,2% so với cùng kỳ, và lợi nhuận trước thuế đạt 36,9 tỷ đồng, tăng 21,9% so với cùng kỳ. Pinaco đặt kế hoạch kinh doanh năm 2017 thấp với tổng doanh thu đạt 2.750 tỷ đồng, tăng trưởng 8,4%, và lợi nhuận trước thuế đạt 165 tỷ đồng, tăng trưởng 2,86%.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet