Bầu Bộ Chính trị khóa 12 theo danh sách do BCH Trung ương khóa 12 giới thiệu

Trần Huệ - Lê Hiền

Theo chương trình làm việc của Đại hội Đảng 12, ngày 27/1, Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 sẽ họp để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư khóa 12.

Trả lời câu hỏi của báo giới về việc ngoài danh sách Trung ương giới thiệu trước đó thì Ban Chấp hành mới có được giới thiệu thêm nhân sự cho Bộ Chính trị khóa 12 không, ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, danh sách đề cử bầu Bộ Chính trị sẽ hoàn toàn do Ban Chấp hành khóa 12 giới thiệu.

Bầu Bộ Chính trị khóa 12 theo danh sách do BCH Trung ương khóa 12 giới thiệu - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu tại Đại hội Đảng 11.

Danh sách của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 được Ban chấp hành Trung ương khóa 12 tham khảo, nghiên cứu. Sau đó, Ban chấp hành Trung ương khóa 12 sẽ quyết định danh sách bầu cử, tiến hành bỏ phiếu bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư khóa 12.

Cách thức thực hiện, bầu cử cũng sẽ do Ban chấp hành Trung ương khóa 12 quyết định.

Trước đó, trao đổi với báo giới, Thượng tướng Võ Tiến Trung, Giám đốc Học viện Quốc phòng cho biết: "Trong Đại hội cũng có nhiều người giới thiệu phương án là Trung ương để lại 1 đồng chí làm Tổng Bí thư. Tuy nhiên, trong Trung ương có giới thiệu 4 người ở lại với cương vị này với đồng chí Nguyễn Phú Trọng là 5. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là người được Bộ Chính trị thống nhất giới thiệu ra Trung ương. Tuy nhiên, cả 4 người nói trên đều làm đơn báo cáo lên Trung ương xin rút.

Và Ban chấp hành Trung ương làm rất là dân chủ. Bộ Chính trị không có quyền cho rút và Bộ Chính trị đưa cả 4 đồng chí đó ra Trung ương bỏ phiếu kín về việc có cho phép rút không .

Sau đó Hội nghị Trung ương 14 đã kết luận là cho cả 4 đồng chí, trong đó có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng được phép rút. Như vậy là chỉ còn lại đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Bộ Chính trị nhất trí giới thiệu.

Nói thêm để các bạn rõ, các đồng chí hoàn toàn tự nguyện xin rút, nhưng Trung ương chưa cho rút thì phải bỏ phiếu kín. Trung ương cũng đã hết sức dân chủ, đoàn kiểm phiếu 22 đồng chí đã kiểm phiếu mới có kết quả là đồng ý cho 4 đồng chí này rút.

Như vậy đồng chí Nguyễn Phú Trọng dù lớn tuổi nhưng được Trung ương đồng ý là trường hợp đặc biệt để tái cử vào chức danh Tổng Bí thư khóa 12".

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet