Bầu bổ sung ông Trần Thanh Mẫn và ông Trần Cẩm Tú vào Ban Bí thư TƯ Đảng

Ngô Huyền

​Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Trung ương Đảng, vào ngày làm việc thứ 3 của Hội nghị Ban chấp hành TƯ lần thứ 7, khóa XII hôm nay (9/5), do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điều hành, Hội nghị đã bầu bổ sung 2 nhân sự vào Ban Bí thư.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII gồm:  Ông Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ông Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Ông Trần Thanh Mẫn

Ông Trần Thanh Mẫn, sinh năm 1962, quê tỉnh Hậu Giang. Ông Mẫn có trình độ Tiến sĩ Kinh tế, cử nhân lý luận chính trị. Ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên chính thức các khóa XI; XII

Trước khi được hiệp thương cử làm Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, ông Mẫn từng trải qua các cương vị: Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Bí thư Thành ủy, Trường đoàn ĐBQH TP Cần Thơ; Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Trần Cẩm Tú

Ông Trần Cẩm Tú, sinh năm 1961, quê tỉnh Hà Tĩnh. Ông là Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng khóa X, Ủy viên BCH TƯ Đảng khóa XI, XII. Trước khi được bầu, phân công làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, ông Tú từng có thời gian công tác tại tỉnh Hà Tĩnh, sau đó, về công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương.  

Tháng 8/2011, ông được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình. Từ tháng 1/2015 đến nay, ông thôi làm Bí thư Thái Bình, chuyển về công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Với việc bầu bổ sung thêm 2 thành viên mới, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 hiện có 14 thành viên.

Theo điều lệ Đảng, Ban Bí thư lãnh đạo công việc hàng ngày của Đảng, chỉ đạo và kiểm tra hoạt động của các tổ chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chỉ đạo công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ và công tác quần chúng; tổ chức chỉ đạo việc chuẩn bị các vấn đề đưa ra Bộ Chính trị thảo luận và quyết định.

Ban Bí thư được thành lập bởi Ban Chấp hành Trung ương, gồm một số ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công và một số Bí thư Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương bầu. Số lượng bí thư Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương quyết định

Trước đó, 12 thành viên Ban Bí thư gồm:

- Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- Đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư (Nghỉ chữa bệnh từ tháng 8/2017, thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư từ tháng 3/2018)

- Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban bí thư (giữ chức Thường trực Ban Bí thư từ tháng 3/2018)

- Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

- Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

- Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

- Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương

- Đồng chí Lương Cường, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

- Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

- Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao

-  Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng

-  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet