Bến Tre: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khoá XII

Ngày 19/10/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khoá XII.

Quang cảnh hội nghị
Tham dự và trủ trì Hội nghị có ông Võ Thành Hạo- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (chủ trì hội nghị); ông Trương Vĩnh Trọng -  Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng các đồng chí là cán bộ lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu qua các thời kỳ, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Võ Thành Hạo- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XII. Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11/10/2017 tại Thủ đô Hà Nội.

Hội nghị đã họp thảo luận, cho ý kiến về: tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; Đề án "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Đề án "Về công tác dân số trong tình hình mới".

Đề án "Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập"; Đề án "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ.

Sau khi xem xét và thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung cơ bản các văn kiện: Nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới. 

Cùng với đó, Hội nghị đã thông qua Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung hai Ủy viên Ban Bí thư khóa XII; xem xét và quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2017 - 2018 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết và Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 6, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.       

Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Võ Thành Hạo- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của những chủ trương, quan điểm mới mà Hội nghị Trung ương 6 khóa XII thảo luận và cho ý kiến, thông qua, là sự cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đồng thời đề nghị các cấp ủy cơ sở sau khi Ban Chấp hành Trung ương chính thức ban hành các Nghị quyết và Kế hoạch hướng dẫn triển khai học tập, quán triệt và triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương. Đề nghị các đảng bộ trực thuộc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khi cấp ủy để tổ chức học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6, đồng thời nghiên cứu để vận dụng thực hiện tại địa phương, đơn vị. 

Tại Hội nghị, ông Trần Dương Tuấn - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đã phát động hỗ trợ đồng bào nhân dân các tỉnh miền Bắc, miền Trung bị thiên tai, bão lụt.

TIN LIÊN QUAN
Uyên Châu
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều