Bí thư Quảng Ninh thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục

Trong bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại, trong đó nhấn mạnh một số vấn đề cần khắc phục của tỉnh thời gian tới.

 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc phát biểu bế mạc kỳ họp

Theo đó, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng đánh giá, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại, trong đó nhấn mạnh một số vấn đề cần khắc phục trong thời gian tới đó là:

Tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh trong năm 2017 và những năm vừa qua thấp hơn mục tiêu 11 - 12% đề ra theo Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, điều này sẽ đặt ra những yêu cầu và áp lực lớn hơn về mục tiêu tăng trưởng trong những năm tiếp theo của nhiệm kỳ.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa mạnh mẽ, khu vực dịch vụ là 41,2%; Công nghiệp - xây dựng là 52,1% và nông nghiệp là 6,7%. Trong khi đó mục tiêu của nhiệm kỳ là có cơ cấu dịch vụ chiếm 48-49%, trong khi những năm tiếp theo khu vực công nghiệp - xây dựng sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh. Nghĩa là trong 3 năm tiếp theo khu vực dịch vụ phải đóng góp thêm tối thiểu 39.000 tỷ đồng thì mới đạt được mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ  - công nghiệp. Đây là thách thức lớn cần có những chiến lược, kế hoạch cụ thể mới giải quyết được trong những năm tiếp theo.

Chất lượng dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch chưa đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu chuyển từ lượng sang chất. Hạ tầng và sản phẩm du lịch chưa phong phú, đa dạng, nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ du lịch còn hạn chế, chưa đạt được các trình độ về ngoại ngữ, quản lý, phục vụ; công tác quản lý nhà nước về du lịch, dịch vụ còn lúng túng. Môi trường sống, trong đó chủ yếu là môi trường tự nhiên là vấn đề còn gây nhiều bức xúc trong nhân dân và thiếu sự hài lòng, hấp dẫn du khách...

Còn hiện tượng một số nơi, một số cơ quan, đơn vị, vị trí, nhất là cấp cơ sở chưa có sự chuyển biến về nhận thức, ý thức, trách nhiệm công vụ để đáp ứng được yêu cầu sự đổi mới trong triển khai nhiệm vụ của tỉnh và trực tiếp tới nhân dân.

Tình hình quản lý nhà nước về tài nguyên, đất đai, khoáng sản, quy hoạch, xây dựng và đô thị tuy đã được quan tâm, chấn chỉnh nhưng còn có chỗ vi phạm gây dư luận, bức xúc trong nhân dân, giảm hiệu lực, hiệu quả điều hành của nhà nước.

Vấn đề khiếu kiện, nhất là khiếu kiện đông người, kéo dài, vượt cấp vẫn còn, cần tập trung giải quyết một cách đồng bộ, dứt điểm của các cấp chính quyền và trách nhiệm của công dân; vấn đề an ninh - trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm còn phức tạp; hiện tượng đuối nước, xâm hại trẻ em, bạo hành gia đình cần được xem xét cụ thể và giải quyết.

TIN LIÊN QUAN
Nguyên Trung
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều