Một tàu đánh cá xa bờ cùng 6 ngư dân đã mất liên lạc trên biển 10 ngày

Một tàu đánh cá xa bờ cùng 6 ngư dân đã mất liên lạc trên biển 10 ngày
infonet Vào ngày 23/9, dù tất cả tàu cá trong đoàn đều đã cập bờ nhưng gia đình vẫn không có tin gì về tàu cá BĐ 97640 TS và 6 người...
Vịnh Hạ Long: 200 mét bờ biển nhặt được gần tấn rác

Vịnh Hạ Long: 200 mét bờ biển nhặt được gần tấn rác

infonet Trong số đó, 70% là các tấm phao xốp trôi dạt về, còn lại là dây thừng, vỏ chai nhựa, lưới đánh bắt cá, vỏ bánh kẹo, túi nilon, kim tiêm,... sau 3 kể từ năm 2016 đến nay, tại 4 km bờ biển của vịnh Hạ Long đã thu được 4 tấn rác thải.

Chủ quyền

Tranh chấp

Tư liệu

Nghề biển

Xem thêm trên infonet