Bình Định: Cổ phần hóa đơn vị SNCL đảm bảo công khai, minh bạch

Cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) là bước đi tất yếu trong lộ trình chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần.

 

Theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bình Ðịnh thực hiện chuyển đổi 5 đơn vị sự nghiệp công lập đầu tiên của tỉnh thành công ty cổ phần từ năm 2018 - 2020.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy bộ, Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải, Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng, Trung tâm Giống cây trồng thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần, thực hiện trong giai đoạn 2018-2020; chuyển Ban Quản lý cảng cá Bình Định thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ 65% vốn điều lệ, thực hiện trong giai đoạn 2018-2020.

Hoạt động tại Cảng cá Quy Nhơn. (Ảnh: Nguyễn Hân/Báo Bình Định)

Trong phương án tỉnh Bình Định trình Văn phòng Chính phủ khẳng định: đổi mới cơ chế tài chính được xác định là một nội dung đặc biệt quan trọng, là điều kiện then chốt để các ĐVSNCL phấn đấu tự chủ mức độ cao hơn, giảm gánh nặng chi ngân sách, đồng thời nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công. Việc chuyển các ĐVSNCL tự chủ tài chính thành công ty cổ phần nhằm tạo hành lang pháp lý, góp phần đẩy mạnh việc xã hội hóa các ĐVSNCL, huy động các nguồn lực xã hội tham gia vào các hoạt động cung cấp dịch vụ công.

Các ĐVSNCL chuyển thành công ty cổ phần khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí: tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên trong năm gần nhất với thời điểm thực hiện chuyển đổi, hoặc có khả năng tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên sau khi chuyển đổi; thuộc danh mục các ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển thành công ty cổ phần; có phương án tiếp tục cung cấp dịch vụ chất lượng tốt.

Theo thống kê, đến năm 2018, toàn tỉnh Bình Định có 1.034 ÐVSNCL; trong đó, có 992 ÐVSNCL ngân sách nhà nước đảm bảo, 42 đơn vị tự chủ hoàn toàn về tài chính.

Thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các ÐVSNCL, tỉnh đang triển khai sắp xếp, tổ chức lại các ÐVSNCL và chuyển một số đơn vị sang cơ chế tự bảo đảm hoàn toàn về tài chính. Trên cơ sở đó sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác còn lại đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt và triển khai thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

TIN LIÊN QUAN

P.Liên

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều