Bình Định: Từ tháng 1/10, chỉ xử lý hồ sơ thanh lý tài sản công qua website

Từ ngày 01/10/2018, các thủ tục bán, điều chuyển, thanh lý tài sản công tại các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định sẽ được thực hiện thông qua website http://dichvucong.binhdinh.gov.vn.
Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định tại website: http://dichvucong.binhdinh.gov.vn

Theo tin từ Sở Tài chính Bình Định, từ ngày 01/10/2018, Sở Tài chính không tiếp nhận hồ sơ đề nghị bán, điều chuyển, thanh lý tài sản công bằng văn bản giấy. Sở Tài chính đã phối hợp Sở TT&TT xây dựng, nâng cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 lên mức độ 3 đối với các thủ tục bán, điều chuyển, thanh lý tài sản công tại các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh thông qua website http://dichvucong.binhdinh.gov.vn.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh không cần gửi hồ sơ giấy đến Sở Tài chính như trước đây mà chỉ cần thực hiện các thao tác gửi hồ sơ theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua website nêu trên.

Sau khi Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ sẽ xem xét, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt và trả kết quả cho đơn vị bằng văn bản giấy qua đường bưu điện, hoặc qua văn phòng điện tử liên thông.

Như đã thông tin, tháng 9/2018, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chuyển 5 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Bình Định thành Công ty cổ phần giai đoạn 2018-2020.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo 5 đơn vị sự nghiệp công lập trên thực hiện rà soát, xử lý đất đai và triển khai cổ phần hóa theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và các văn bản pháp luật liên quan, bảo đảm phương án tiếp tục cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt; trình Thủ tướng Chính phủ phương án chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên thành công ty cổ phần.

Sau khi cổ phần hóa, UBND tỉnh Bình Định là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần (nếu còn vốn nhà nước).

 

TIN LIÊN QUAN

P.Liên

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều