Bình Dương: TX Bến Cát đẩy mạnh cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp

Thị ủy Bến Cát (Bình Dương) đã tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Đề án “Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thị xã tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/ TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12.
Cán bộ “một cửa” HĐND - UBND thị xã Bến Cát giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Về mục tiêu cụ thể, thị xã Bến Cát sẽ thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh để tinh gọn đầu mối; đẩy mạnh cơ chế tự chủ tài chính một số đơn vị sự nghiệp.

Theo kế hoạch, hàng năm khối hành chính giảm tối thiểu 6,55%; khối Đảng, đoàn thể giảm tối thiểu 4,6%. Đến năm 2021 phải đạt tối thiểu giảm 26,2% biên chế hành chính và 18,3% biên chế khối Đảng, đoàn thể so với năm 2017; giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách so với năm 2018.

Cụ thể, đến năm 2021, thị xã thực hiện sáp nhập Trung tâm Bảo tồn sinh thái Phú An vào các đơn vị sự nghiệp khác hoặc xã hội hóa. Năm 2019, đề xuất giải thể Trạm Y tế phường Mỹ Phước, chuyển giao nhiệm vụ thực hiện các chương trình y tế Quốc gia cho Trung tâm Y tế thị xã thực hiện. Đầu năm 2019, thực hiện Văn phòng chung của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị, xã hội thị xã (trừ Liên đoàn Lao động). Năm 2020, thực hiện sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất vào Ban Quản lý dự án thị xã…

Từ năm 2018, thị xã Bến Cát tiếp tục thực hiện Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND xã, phường không phải là người địa phương ở những nơi có điều kiện. Một số chức danh sẽ thực hiện kiêm nhiệm như: Năm 2018, thực hiện Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã. Năm 2020, thực hiện Trưởng ban Dân vận Thị ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; Trưởng ban Tổ chức kiêm Trưởng phòng Nội vụ thị xã; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra kiêm Chánh Thanh tra thị xã.

Năm 2020, thị xã Bến Cát sẽ giảm số lượng Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy thị xã đến cơ sở theo quy định của tỉnh. Năm 2021, giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND thị xã...

TIN LIÊN QUAN

Minh Nguyên

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều