Bình Phước: Huyện Phú Riềng thuận lợi khi tinh gọn tổ chức bộ máy chính trị

Huyện Phú Riềng (Bình Phước) là một trong 3 địa phương được tỉnh Bình Phước chọn thí điểm sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy chính trị, hoạt động hiệu quả và đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý.
Cán bộ chủ chốt cấp huyện và cơ sở ở huyện Phú Riềng nghe quán triệt đề án thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW (Ảnh báo Bình Phước)

Sau khi được chọn, huyện Phú Riềng đã bám sát tình hình thực tế địa phương để xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện theo lộ trình cụ thể. Đồng thời thành lập ban chỉ đạo thực hiện đề án có phân công nhiệm vụ, lộ trình cụ thể, chi tiết cho từng cá nhân theo nội dung của đề án.

Giai đoạn đầu thực hiện đề án, công tác tuyên truyền được lãnh đạo huyện coi là trọng tâm.

Ông Bùi Văn Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Riềng cho biết: Huyện phải đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là các tầng lớp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của đề án. Tránh tình trạng người hiểu, người không gây khó khăn cho quá trình triển khai thực hiện.

Phú Riềng là huyện mới thành lập (năm 2015), biên chế của huyện còn thiếu so với quy định nên trong quá trình sắp xếp, sáp nhập các cơ quan và bố trí kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo có sự thuận lợi hơn so với các đơn vị khác.

Hiện tại, cấp huyện đã hoàn thành việc thành lập Khối Dân vận thuộc huyện trên cơ sở sáp nhập Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện;

Thành lập Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở sáp nhập Phòng Nội vụ và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

Thành lập Phòng Văn hóa - Thông tin trên cơ sở sáp nhập Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh - Truyền hình;

Thành lập Trung tâm Y tế trên cơ sở sáp nhập Phòng Y tế, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Trung tâm Y tế;

Thành lập Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư, Trạm Trồng trọt - Bảo vệ thực vật và Trạm Chăn nuôi - Thú y.

Ngoài ra, huyện đã hoàn thành sắp xếp kiêm nhiệm các chức danh lãnh đạo như: Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ - Lao động Thương binh - Xã hội; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiêm Chánh thanh tra huyện; Trưởng ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng khối vận.

TIN LIÊN QUAN

Minh Nguyên

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều