Bình Phước: Huyện uỷ Bù Đăng thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6

​Ngày 23/10, Huyện uỷ Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã tổ chức hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho hơn 200 cán bộ của huyện.

Tại hội nghị, đội ngũ cán bộ huyện Bù Đăng đã được nghe ông Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước thông báo kết quả hội nghị trung ương 6 với các nội dung về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Đề án "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Đề án "Về công tác dân số trong tình hình mới".

Đề án "Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập"; Đề án "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ.

Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua nội dung các nghị quyết như Nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Hội nghị Trung ương 6 đề cập mục tiêu đến năm 2021 phải giảm mạnh về đầu mối, tối thiểu bình quân cả nước giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2015; tập trung các giải pháp giải quyết cơ bản vấn đề hợp đồng lao động không đúng quy định của các đơn vị sự nghiệp công lập, phấn đấu 10% đơn vị tự chủ tài chính đảm bảo cả chi thường xuyên và chi đầu tư. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối trong các tổ chức của hệ thống chính trị, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Hơn 200 cán bộ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước được phổ biến kết quả Hội nghị Trung ương 6. (Ảnh: Huyện uỷ Bù Đăng)

Tại hội nghị, hơn 200 cán bộ huyện Bù Đăng còn được nghe báo cáo kết quả tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng vừa qua. Theo đó, trong 9 tháng năm nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Bình Phước ước tính tăng 6,72%; trong đó, tốc độ tăng GRDP khu vực công nghiệp - xây dựng 9,41%, dịch vụ 8,59%, nông - lâm - thủy sản 1,37% so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, giá trị sản xuất ngành nông, lâm và thủy sản ước thực hiện đạt 13.992 tỷ đồng, đạt 62,5% kế hoạch và tăng 1,2% so với cùng kỳ. Tiến độ gieo trồng vụ Đông Xuân thực hiện được 7.564 ha, tăng 11,43% so với cùng kỳ; vụ mùa gieo trồng 33.924 ha, giảm 1,6% so với cùng kỳ. Chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hình thức công nghiệp, tập trung quy mô lớn ngày càng phát triển. Các mô hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh phổ biến, nhân rộng trong nhân dân. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm thực hiện thường xuyên; rừng được bảo vệ nghiêm ngặt. 

Thu ngân sách nhà nước 9 tháng trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.862 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ, đạt 74% dự toán điều chỉnh; chi ngân sách nhà nước ước thực hiện 4.821 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ, đạt 57% dự toán điều chỉnh. Tổng nguồn vốn huy động tại chỗ ước đạt 23.200 tỷ đồng, tăng 17,54% so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng ước đạt 35.940 tỷ đồng, tăng 23,72% so với cùng kỳ. Nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 3,09% trên tổng dư nợ.

Trong 9 tháng, Bình Phước đã thu hút đầu tư trong nước được 110 dự án, với tổng số vốn đăng ký 5.605 tỷ đồng; thu hút được 11 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký trên 1,4 tỷ USD. Tình hình phát triển doanh nghiệp có nhiều khởi sắc, đã thu hút được 670 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký trên 5,7 nghìn tỷ đồng, tăng 25% về số doanh nghiệp, tăng 93,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Về văn hoá - xã hội, 9 tháng qua tỉnh đã tổ chức công tác vận động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt kết quả tốt. Kết thúc năm học đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh đạt 44 giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia (08 nhì, 18 ba, 18 khuyến khích). Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được duy trì, toàn tỉnh có 112/468 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 23,93%.

Tình hình dịch bệnh như sốt rét, sốt xuất huyết, tay - chân - miệng,… được kiểm soát chặt chẽ, không xuất hiện dịch; tuy nhiên, có 01 ca tử vong do sốt xuất huyết. Công tác khám, chữa bệnh cơ bản đáp ứng được nhu cầu. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 79% dân số. Có 86,7% cơ sở kinh doanh thực phẩm đạt tiêu chuẩn ATVSTP; trên địa bàn tỉnh không để xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu. Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển.

9 tháng đã giải quyết việc làm cho 28.135 lao động, đạt 93,78% kế hoạch năm, trong đó đưa 75 lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài; tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho 6.259 lao động; đào tạo nghề cho 5.011 lao động, đạt 83,51% kế hoạch, trong đó dạy nghề cho 2.409 lao động nông thôn. Công tác giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định…

Để đưa các nội dung của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII vào cuộc sống, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước Nguyễn Văn Lợi đề nghị sau hội nghị này, các cấp chính quyền, các đoàn thể chính trị -xã hội tập trung nghiên cứu và sớm triển khai quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

TIN LIÊN QUAN
Phương Nam
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều