Bình Phước: Nhiều sáng kiến tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Bình Minh

Đồn Biên phòng Chiu Riu thuộc Bộ đội biên phòng Bình Phước đã có nhiều sáng kiến trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Đồn Biên phòng Chiu Riu được giao nhiệm vụ quản lý và bảo vệ đoạn biên giới gần 22km, thuộc 2 xã Lộc Thạnh và Lộc Tấn (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).

Trong suốt hơn 3 năm thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo", Đồn Biên phòng Chiu Riu đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, từng bước nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân.

Địa bàn 2 xã Lộc Thạnh và Lộc Tấn có đặc điểm là khá rộng, dân cư sống thưa thớt, chỉ một số ít đồng bào dân tộc thiểu số S’tiêng đã sinh sống ổn định từ lâu đời, còn đại đa số nhân dân từ mọi miền của đất nước đến định cư hoặc làm thuê theo thời vụ, nên dân số có sự biến động lớn theo từng năm.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Đồn Biên phòng Chiu Riu đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phù hợp từng đối tượng để thực hiện hiệu quả đề án. Trong đó, tập trung chú trọng vào những thôn có đông đồng bào dân dân tộc thiểu số sinh sống, linh hoạt trong tiếp cận tuyên truyền cho các đối tượng là nhân dân các địa phương đến tạm cư thuê đất canh tác hoặc làm thuê...


Với vai trò chủ công trong thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo", Đồn Biên phòng Chiu Riu đã biên soạn 60 cuốn tài liệu, đề cương tuyên truyền pháp luật phù hợp từng đối tượng và tiến hành nhiều hình thức tuyên truyền sáng tạo. Trong đó, lồng ghép nhiều biện pháp tuyên truyền trực quan, giúp bà con dễ hiểu, dễ nhớ, và đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Thông qua các hoạt động văn hóa của địa phương đơn vị kết hợp tuyên truyền pháp luật, Đồn  Biên phòng Chiu Riu còn phối hợp với ngành Tư pháp tổ chức thi tìm hiểu pháp luật; phối hợp với Hội Người cao tuổi, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tổ chức đưa lực lượng tỏa đến các thôn, làng giúp dân lao động, sản xuất... để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến từng người dân.

Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, thay vì đọc các văn bản pháp luật khiến bà con khó hiểu, khó tiếp thu, Đồn Biên phòng Chiu Riu đã tổ chức cho bà con xem hình ảnh hay kể những câu chuyện, dẫn chứng sát thực, phù hợp với nội dung từng văn bản luật. Mặt khác, Đồn thường xuyên bổ sung, cập nhật văn bản pháp luật mới để tuyên truyền giúp đồng bào có điều kiện nắm bắt kiến thức pháp luật, từ đó thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình trước pháp luật.

Qua hơn 3 năm thực hiện Đề án, Đồn Biên phòng Chiu Riu đã tổ chức tuyên truyền trên 100 buổi cho 6.780 lượt người nghe; tuyên truyền trên loa được 436 giờ. Qua đó, nâng cao hiểu biết cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa trên bàn.

Đánh giá cao những kết quả đạt được của Đồn Biên phòng Chiu Riu, Đại tá Nguyễn Văn Phương, Chính ủy Bộ đội biên phòng Bình Phước, Phó Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo" khẳng định: Đồn Biên phòng Chiu Riu đã có nhiều sáng kiến trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, để nhân dân dễ hiểu, dễ nhớ, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn biên giới.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet