Bình quân mỗi ngày Bảo Minh thu hơn 8 tỷ đồng từ kinh doanh bảo hiểm

Trong quý 3/2018, Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh đạt doanh thu thuần 764,6 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, bình quân mỗi ngày doanh nghiệp này thu về hơn 8,4 tỷ đồng.

Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh, mã chứng khoán: BMI) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2018. Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo biểm của công ty trong quý này đạt 764,6 tỷ đồng, tăng 16 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong đó, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tới 740 tỷ đồng, tăng gần 50 tỷ đồng so với quý 3/2017. Tổng lợi nhuận trước thuế của Bảo Minh trong quý 3/2018 đạt 43,7 tỷ đồng. 

Bình quân mỗi ngày Bảo Minh thu hơn 8 tỷ đồng từ kinh doanh bảo hiểm. 

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp còn 35,7 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ, tương ứng với số lợi nhuận giảm 22,2 tỷ đồng. 

Luỹ kế đến hết tháng 9/2018, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 164,8 tỷ đồng, tăng 15,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của Bảo Minh đạt 1.804 đồng, tăng 170 đồng so với cùng kỳ. 

Về nguyên nhân sụt giảm lợi nhuận, ông Lê Văn Thành, Tổng giám đốc Bảo Minh cho rằng do trong quý 3 công ty chi trả bồi thường bảo hiểm tăng 118,2 tỷ đồng. Trong khi đó, số thu bồi thường nhượng tái tương ứng chỉ tăng 75 tỷ đồng. Điều này đã làm cho chi phí bồi thường giữ lại trong quý tăng 43,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. 

TIN LIÊN QUAN

Phương Nam

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều