Bình Thuận tăng cường phòng ngừa tai nạn lao động trong nông nghiệp

Tăng cường phòng ngừa tai nạn lao động trong nông thôn được đề cập trong kế hoạch triển khai thực hiện chương trình mục tiêu giáo dục việc làm và an toàn lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020, được Bình Thuận ban hành ngày 21/11/2017.

Bà con nông dân của tỉnh sẽ được tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Hình minh họa: Thanh Phương

Theo đó, Hội Nông dân tỉnh được giao là đơn vị chủ trì phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và ngành nghề nông thôn.

Trong chương trình này, các đơn vị sẽ tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho các hội viên và bà con nông dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác an toàn, vệ sinh lao động. Đồng thời mua sắm các trang, thiết bị để nâng cao năng lực giám sát tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong sản xuất nông, lâm nghiệp và ngành nghề nông thôn.

Ngoài ra còn tổ chức các buổi tập huấn cho hội viên về công tác an toàn, vệ sinh lao động theo phương pháp giáo dục hành động, hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bảo đảm vệ sinh lao động trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Đặc biệt tỉnh yêu cầu tăng cường công tác thanh, kiểm tra và các hoạt động tư vấn đối với các hội cấp dưới, cơ sở sản xuất để thúc đẩy cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề và nông thôn.

Trong kế hoạch tỉnh cũng cho biết, sẽ thực hiện “Dự án Tăng cường an toàn, vệ sinh lao động” nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động của tỉnh.

Để phục vụ cho dự án, tỉnh sẽ mua sắm máy, trang thiết bị để phục vụ công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động: Quản lý, lưu trữ dữ liệu về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và thống kê tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Quản lý và theo dõi các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động, số người lao động làm việc trong môi trường lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

TIN LIÊN QUAN
Nguyễn Nam
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều