Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội lần thứ X Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Thực hiện chương trình công tác, ngày 29/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội lần thứ X Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM - ảnh 1
Các đồng chí trong Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM dự buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị đã nghe báo cáo tóm tắt các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội X Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Bộ Chính trị đánh giá cao những thành tựu quan trọng và khá toàn diện mà TPHCM đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, trong điều kiện có nhiều khó khăn và thử thách, song càng khó khăn, Đảng bộ, nhân dân Thành phố tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, chung sức chung lòng, nỗ lực huy động mọi nguồn lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, xứng đáng với vị trí, vai trò của Thành phố đối với khu vực và cả nước.

Bộ Chính trị hoan nghênh Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tập trung chỉ đạo xây dựng công phu, nghiêm túc các văn kiện, chuẩn bị phương án nhân sự trình Đại hội X Đảng bộ Thành phố đúng tinh thần Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tổng Bí thư chỉ rõ Báo cáo Chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội. Chủ đề Đại hội, tiêu đề của Báo cáo Chính trị chính là tư tưởng chỉ đạo cho 5 năm sắp tới của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố, trong đó xác định nhiệm kỳ tới cần phát triển những gì, đạt mục tiêu gì, cần nguồn lực, giải pháp nào, cần chọn phương án tối ưu, sát với điều kiện thực tế của Thành phố nhưng phải gắn chặt với định hướng phát triển của Trung ương.

Theo đó, tư tưởng, mục tiêu chủ đạo của Thành phố trong nhiệm kỳ tới là: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy mọi nguồn lực (nguồn lực Trung ương và địa phương, nội lực và ngoại lực, nhân lực và tài lực…) xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, tiếp tục dẫn đầu cả nước, sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Đánh giá tổng quát, Bộ Chính trị nhấn mạnh, 5 năm qua, trong bối cảnh khó khăn, diễn biến phức tạp, TPHCM đã động viên được sức mạnh tổng hợp, đạt kết quả khá toàn diện và quan trọng, đóng góp rất lớn vào thành tựu chung của đất nước trong nhiệm kỳ vừa qua và trong 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

Đảng bộ TPHCM đã bám sát và cụ thể hóa, thực hiện các chủ trương lớn, quan trọng của Trung ương, đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, thực hiện 3 đột phá chiến lược, phát triển nhanh và bền vững, tiếp tục giữ vai trò đầu tàu của vùng và cả nước. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đạt được những thành tựu quan trọng như vậy, nguyên nhân cơ bản nhất là do Thành phố luôn quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nội bộ đoàn kết, năng động sáng tạo, quyết tâm cao, bám sát thực tiễn cơ sở, đào tạo cán bộ bài bản. Những thành tựu đó tạo tiền đề để Thành phố tiếp tục phát triển thêm một bước mới trong 5 năm tiếp theo.

Bộ Chính trị cũng chỉ rõ những hạn chế của Thành phố, đó là chưa huy động hết sức mạnh, nguồn lực xã hội, các thành phần kinh tế, các yếu tố trong nước và nước ngoài; sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao; chất lượng nguồn nhân lực, khoa học công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu; đội ngũ cán bộ, công chức, cơ chế chính sách còn bất cập, chưa theo kịp tình hình, chưa đáp ứng đòi hỏi mới. Một số việc chưa được giải quyết triệt để, quyết liệt.

Bộ Chính trị lưu ý trên cơ sở bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn nhiệm kỳ vừa qua, TPHCM cần nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò đầu tàu, đi đầu cả nước, từ đó xác định trách nhiệm, mục tiêu nhiệm vụ của mình trong giai đoạn sắp tới. Đảng bộ Thành phố phải luôn đoàn kết thống nhất, phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, luôn năng động tìm tòi sáng tạo, bám sát thực tiễn và chỉ đạo quyết liệt.

Cơ bản tán thành với những yêu cầu nhiệm vụ của Đảng bộ Thành phố, Bộ Chính trị nhấn mạnh trong thời gian tới, bên cạnh những thời cơ cũng có nhiều thách thức lớn đang đặt ra đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, hội nhập quốc tế. TPHCM là trung tâm kinh tế lớn có nhiều cơ hội phát triển đi lên, là đầu cầu hội nhập ASEAN, hội nhập sâu vào khu vực, cũng đang đứng trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đòi hỏi phải tiếp tục phát huy mạnh mẽ những thành tựu, kết quả đã đạt được, phát triển nhanh nhưng phải bền vững, tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh, thực hiện 3 đột phá chiến lược. Muốn vậy, Thành phố cần phân tích sâu sắc bối cảnh tình hình, trên cơ sở đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát thực, khả thi.

Bộ Chính trị đề nghị TPHCM cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng trong 5 năm tới, tập trung làm tốt 3 nhóm nội dung, 4 nhóm giải pháp, chống cho được suy thoái, lợi ích nhóm, thực hiện 19 điều đảng viên không được làm, quy chế trong Đảng, phát huy vai trò người đứng đầu, lấy phiếu tín nhiệm, quy hoạch cán bộ, đào tạo cán bộ nguồn… Thành phố cần có chương trình, kế hoạch làm tốt vấn đề này, trong đó con người là quyết định. Bên cạnh đó, TPHCM phải tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Với vai trò đầu tàu của cả nước, đầu cầu hội nhập khu vực, TPHCM cần chú ý vai trò liên kết vùng, chủ động đón thời cơ, vượt qua thách thức để hội nhập sâu rộng, thành công.

Cơ bản nhất trí với Đề án nhân sự trình Đại hội X Đảng bộ TPHCM, Bộ Chính trị cũng đã cho ý kiến về kết cấu, bố cục, cách viết của các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Thành phố, tuy nhiên cần phân tích, so sánh với chỉ tiêu Đại hội đề ra, với khu vực và cả nước. Báo cáo Chính trị cần nâng cao tính tư tưởng, tính chính trị, tính tổng kết và rút ra bài học kinh nghiệm.

Bộ Chính trị yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp xác đáng, tiếp tục hoàn thiện văn kiện trình Đại hội./.

(theo TTXVN)

TIN LIÊN QUAN

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều