Bộ đội biên phòng Điện Biên đẩy mạnh tuyên truyền tới đồng bào dân tộc

17 đồn biên phòng trên tuyến biên giới Điện Biên đã chủ động phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 29 xã thuộc 4 huyện biên giới đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

Địa bàn biên giới tỉnh Điện Biên có 24.029 hộ, 115.559 khẩu thuộc 16 dân tộc sinh sống. Trong những năm qua, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số tuy được cải thiện song vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, tỷ lệ hộ đói nghèo cao (trên 43%).

Riêng tại địa bàn biên giới của tỉnh Điện Biên có 26.441 người dân tộc Mông theo đạo Tin Lành, sinh hoạt tại 130 điểm nhóm tập trung ở 23/29 xã biên giới. Trong khi đó, tình hình di cư tự do, xuất cảnh trái phép ra nước ngoài làm thuê, hoạt động của tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm ma túy trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số có qui mô, tính chất ngày càng nguy hiểm, tác động trực tiếp đến công tác quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Trước hiện trạng này, 17 đồn biên phòng trên tuyến biên giới Điện Biên đã chủ động phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 29 xã thuộc 4 huyện biên giới đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước và địa phương.

Các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã không quản khó khăn gian khổ, bám sát địa bàn, thực hiện “bốn cùng” với đồng bào để tuyên truyền, phổ biến cho 265.663 lượt người dân biên giới nắm vững chính sách dân tộc của Đảng, làm cho đồng bào nhận thức đúng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và những chính sách đồng bào được thụ hưởng.

Qua đó, Bộ đội biên phòng Điện Biên đã kịp thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng những khó khăn, bức xúc trong đời sống nhân dân để gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Từ nhận thức đúng đắn, đồng bào các dân tộc trên biên giới luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, không tin, không nghe theo kẻ xấu di cư tự do, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự..., đồng thời tích cực tham gia cùng chính quyền và Bộ đội biên phòng đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, lợi dụng vấn đề “dân tộc”.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 572-CT/QUTW ngày 5/10/2012 của Quân ủy Trung ương về “Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới”, Bộ đội biên phòng Điện Biên đã có nhiều chủ trương, biện pháp đưa chính sách dân tộc của Đảng sớm vào cuộc sống.

Công tác dân tộc đã được các cấp ủy, chỉ huy đơn vị đưa vào Nghị quyết lãnh đạo và các chương trình hành động, kế hoạch công tác hàng tháng, quí và cả năm, lồng ghép với việc thực hiện các chương trình phối hợp như: phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về "Xây dựng điểm sáng văn hóa vùng biên giới"; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về "Vận động phụ nữ biên giới"; phối hợp với Sở Tư pháp về "Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật"; phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh về “Tăng cường công tác vận động đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới"..


Xác định vai trò đặc biệt quan trọng của đồng bào các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới, các đơn vị Bộ đội biên phòng Điện Biên đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh.

Đặc biệt, Bộ đội biên phòng đã gây dựng và củng cố đội ngũ già làng, trưởng dòng họ, người uy tín trong cộng đồng các dân tộc trở thành trung tâm đoàn kết các dân tộc, thúc đẩy triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn biên giới.

Bình Minh
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều