Bộ Nông nghiệp lập Tổ công tác xác minh, làm rõ vụ cà phê nhuộm pin

Diệu Thùy

Ngày 24/4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành quyết định số 1441 thành lập Tổ công tác xác minh, làm rõ thông tin báo chí nêu liên quan tới vụ phụ phẩm cà phê nhuộm đen bằng pin ở tỉnh Đắk Nông và tiêu thụ tại Bình Phước.

Tổ công tác gồm ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng phòng TTCN1, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổ trưởng; ông Nghiêm Quang Tuấn, Trưởng phòng Thanh tra pháp chế Cục Bảo vệ thực vật, thành viên; ông Đặng Việt Yên, Phó trưởng phòng, Cục Quản lý chất lượng, thành viên.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ công tác theo quy định tại khoản 2, Điều 70 của Luật An toàn thực phẩm; theo chức năng và quyền hạn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, Bình Phước, Bộ Nông nghiệp yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu việc thực hiện các quy định pháp luật về các nội dung theo yêu cầu của Tổ công tác.

Thời gian báo cáo là 10 ngày kể từ ngày công bố quyết định (thời gian làm việc cụ thể do Tổ trưởng Tổ công tác thông báo).

Tổ công tác thực hiện việc báo cáo ngay cho Bộ sau khi hoàn thành xác minh thông tin để làm căn cứ Bộ báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Chánh văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, Bình Phước, các cá nhân có liên quan và thành viên Tổ công tác chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet