Bộ Quốc phòng tuyên dương điển hình "dân vận khéo" ở vùng đồng bào DTTS

Sáng nay (11/10) tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị điển hình về "Dân vận khéo" của Quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiếu số, đồng bào tôn giáo giai đoạn 2013 - 2018.
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 (Quân khu 4) và đoàn viên, thanh niên xã Sơn Hải tham gia nạo vét kênh mương tại xóm 9. (Ảnh: Báo QĐND)

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho biết: Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo giai đoạn 2013-2018 được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với các phong trào, các cuộc vận động của cả nước, thu được nhiều thành tích và kinh nghiệm quý.

Theo đó, hàng năm, Quân đội đã cử hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ đến vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, vùng đặc biệt khó khăn.

5 năm qua đã giúp địa phương củng cố vững chắc hơn 30 nghìn tổ chức chính trị, chính trị - xã hội; xoá nhiều thôn, bản “trắng đảng viên”, “trắng chi bộ”; phối hợp xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở cho các chức sắc tôn giáo; thu hút trí thức trẻ về công tác ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa; phát động các phong trào quần chúng tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, giữ vững an ninh chính trị.

Thông qua phong trào, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có sức lan tỏa sâu rộng, phát động được phong trào quần chúng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tiêu biểu như hoạt động “Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo” của các quân khu, quân đoàn, “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Vận động đồng bào giáo dân thực hiện tốt chính sách dân tộc”, “Tiếng kẻng vùng biên”…

Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Tam Chung sát cánh cùng nhân dân Mường Lát vượt qua cơn lũ lịch sử vừa qua

Trong 5 năm, các đoàn kinh tế - quốc phòng đã tiếp nhận 17.800 hộ dân với 128.000 nhân khẩu đến lập nghiệp; tạo việc làm cho 133.205 người, tổ chức kết nghĩa 3.900 hộ người Kinh với hộ đồng bào dân tộc, bố trí định cư cho 370 hộ người Mông di cư từ phía Bắc vào địa bàn Tây Nguyên; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng triệu lượt người.

Riêng Bộ đội Biên phòng đã nhận đỡ đầu 2.918 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn theo chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Bên cạnh việc phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc; tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phong trào “Dân vận khéo” còn đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo.

Đồng thời phong trào còn giúp giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc và tín ngưỡng tôn giáo; giữ vững niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo với Đảng, Nhà nước, Quân đội; Nhất là rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thực hiện tốt chức năng đội quân công tác của quân đội trong tình hình mới.

Tại hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo của các đơn vị toàn quân trong 5 năm qua.

Đồng thời Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu, thời gian tới, toàn quân cần tập trung quán triệt, thực hiện tư tưởng của Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.

Toàn quân tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản pháp quy của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, nhất là Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới, Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016.

Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, trách nhiệm của chỉ huy, vao trò chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chính trị các cấp và các tổ chức trong đơn vị với công tác dân tộc, tôn giáo.

Đặc biệt là việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, nhân rộng và duy trì bền vững những điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương kí kết và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra. Đồng thời xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo có năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết trong nghiên cứu, tham mưu thực hiện; giỏi tiếng dân tộc, hiểu biết giáo lý, giáo luật; dân vận tốt, tuyên truyền thuyết phục hiệu quả; xử lý tình huống nhanh nhạy, linh hoạt, hiệu quả, chú trọng quan tâm đào tạo cán bộ là con em vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng cũng đã trao thưởng tặng các tập thể và cá nhân điển hình “Dân vận khéo” của Quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo giai đoạn 2013 - 2018.

 

PV

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều