Bộ Tài chính: 9 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa

Minh Thư

Tính đến tháng 7/2018, có 9 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 29,4 nghìn tỷ đồng.
Công ty TNHH MTV cà phê Phước An - Đăk Nông là một trong 9 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa...

Bộ Tài chính cho biết, tính đến tháng 7/2018, có 9 doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV cà phê Phước An - Đăk Nông; Công ty TNHH MTV Cao su Đăk Lăk; Công ty TNHH MTV Vạn Tường – Quân khu 5; Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.... được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 29,4 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, giá trị vốn nhà nước là 15,2 nghìn tỷ đồng; các tập đoàn, tổng công ty các doanh nghiệp đã thoái được được 3 nghìn tỷ đồng, thu về 7,9 nghìn tỷ đồng.

Trong tháng 8, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 06/2015/NĐ-CP ngày 13/01/2015 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Quyết định thay thế Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Trước đó, phát biểu ý kiến tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đánh giá, nhìn chung tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn còn chậm, khó có khả năng đạt kế hoạch đề ra năm 2018. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo chỉ đạo của Thủ tướng và đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet