Bộ Tài chính lên tiếng về việc tạm dừng dùng quỹ đất thanh toán dự án BT

Chiều 5/10, Bộ Tài chính đã tổ chức họp báo chuyên đề về việc xử lý khoảng trống pháp lý trong việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).

Ông Nguyễn Tân Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) thông tin tại buổi họp báo chiều 5/10. Ảnh: Minh Thư

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Tân Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết: Theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 13 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thì Chính phủ sẽ quy định chi tiết về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT; quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT.

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2018, không áp dụng quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao; việc quy định thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT thuộc thẩm quyền của Chính phủ (cấp ban hành văn bản quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT).

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Công văn số 1248/VPCP-KTTH ngày 02/02/2018 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có Công văn số 3515/BTC-QLCS ngày 28/3/2018 hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo đó: “Tạm dừng việc xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư kể từ ngày 01/01/2018 cho đến khi Nghị định của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao có hiệu lực thi hành”.

Bộ Tài chính đang rất tích cực và hy vọng Nghị định Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao sẽ sớm được ban hành.

Trước câu hỏi của báo chí về việc vì sao chậm ban hành Nghị định về thanh toán tài sản công cho nhà đầu tư BT dù Luật đã có hiệu lực gần 1 năm?

Ông Thịnh cho hay, Luật quản lý sử dụng tài sản công có hiệu lực từ ngày 1/1/2018, về quy tắc luật có hiệu lực thì văn bản quy định chi tiết phải có hiệu lực theo. Hiện về danh mục các văn bản quy định chi tiết về sử dụng tài sản công, Chính phủ đã ký ban hành 16 Nghị định và Quyết định của Thủ tướng.

Cũng theo ông Thịnh, ngay trong quá trình xây dựng Luật sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính đã có dự thảo. Sau khi Thủ tướng có Quyết định 1357 về danh mục phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản chi tiết, chưa đến 1 tháng sau Bộ Tài chính đã có tờ trình dự thảo về sử dụng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT.

"Có thể nói Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các bộ ngành liên quan rất khẩn trương trong việc soạn thảo, trình dự thảo Nghị định. Dự thảo này cũng được Thủ tướng, Phó Thủ tướng quan tâm cho ý kiến chỉ đạo để hoàn thiện. Văn phòng Chính phủ đã lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên Chính phủ, Thường trực Chính phủ cũng đã cho ý kiến. Mới đây nhất, trong phiên họp Chính phủ tháng 8, Chính phủ cũng bàn về nội dung này. Sau phiên họp, Chính phủ có Nghị quyết giao bộ ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện về nhiều nội dung cả về đầu tư, sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư", ông Thịnh nói.

Tuy nhiên, ông Thịnh nhấn mạnh “Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định này rất khó vì liên quan nhiều pháp luật khác nhau: đầu tư, đất đai, đặc biệt là xác định giá trị quyền sử dụng đất để đảm bảo theo giá thị trường, tránh thất thoát. Chính phủ rất thận trọng trong việc hoàn thiện trước khi ban hành".

Thông tin thêm về “khoảng trống pháp lý", ông Thịnh chia sẻ, kể từ khi Luật Đầu tư công có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 mà dự thảo Nghị định chưa được ký ban hành thì Bộ Tài chính đã thấy sẽ xuất hiện khoảng trống pháp lý như hiện nay.

"Ngay từ tháng 1, Bộ Tài chính đã có văn bản báo cáo Thủ tướng để xin ý kiến về việc xử lý một số nội dung, trong đó có nội dung sử dụng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư BT. Bộ Tài chính rất tích cực khẩn trương để hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nội dung này", ông Thịnh nói thêm.

Ngoài ra, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho hay, Bộ Tài chính cũng đã công văn báo cáo Thủ tướng về xử lý khoảng trống pháp lý với nguyên tắc đảm phù hợp với quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017.

Theo đó, Bộ Tài chính đã báo cáo nguyên tắc về mục tiêu đúng theo nghị quyết của Chính phủ đã nêu là không làm ảnh hưởng tới các dự án đang triển khai thực hiện, đặc biệt là các dự án đã ký kết hợp đồng BT. Mục tiêu nhằm tháo gỡ khó khăn cho các bộ ngành, địa phương, các nhà đầu tư trong thời gian Chính phủ chưa ban hành Nghị định.

Phạm vi áp dụng sẽ điều chỉnh với dự án đã ký kết hợp đồng xây dựng chuyển giao trước ngày 1/1/2018 mà phù hợp với quy định pháp luật tại thời điểm ký thì sẽ được tiếp tục thực hiện, được sử dụng tài sản để thanh toán theo quy định của pháp luật áp dụng cho từng thời kỳ.

Bộ Tài chính cũng đề xuất trình tự thủ tục thực hiện việc sử dụng tài sản để thanh toán; quy định thẩm quyền quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT theo quy định. Hướng dẫn xác định giá trị tài sản để thanh toán cho nhà đầu tư và giá trị của tài sản công trong đó bao gồm cả giá trị quyền sử dụng đất thì phải xác định theo giá thị trường để tránh thất thoát tài sản của Nhà nước. Trong đó, đối với đất thì chỉ áp dụng hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê trả tiền 1 lần chứ không áp dụng cho thuê đất trả  tiền hàng năm….

TIN LIÊN QUAN
Nguyễn Lê
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều