Bộ Tài chính phê duyệt cắt giảm, đơn giản hóa 176 thủ tục hành chính

Tiếp tục triển khai công tác cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2141/QĐ-BTC phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Bộ Tài chính cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh minh họa.

Trên cơ sở rà soát đánh giá toàn bộ 987 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực Tài chính, hướng tới sự thống nhất đồng bộ, đơn giản hóa, công khai minh bạch, đổi mới cách thức giải quyết TTHC, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, Quyết định số 2141/QĐ-BTC đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 176 TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính trong đó rà soát cắt giảm 148 TTHC và đơn giản hóa 28 TTHC thuộc 13 lĩnh vực.

Cụ thể, lĩnh vực Thuế cắt giảm 7 TTHC, đơn giản 2 TTHC và bãi bỏ các thủ tục liên quan đến: khai thuế GTGT đối với sản phẩm viễn thông; thủ tục khai khoản thu điều tiết tháng, năm; thủ tục hoàn thuế GTGT đối với một số sản phẩm máy móc; thủ tục khai thuế GTGT đối với cơ sở sản xuất thủy điện.

Lĩnh vực Hải quan cắt giảm 5 TTHC, đơn giản 9 TTHC, bãi bỏ thủ tục tư vấn cho công dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính hải quan; thủ tục cấp lại danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và phiếu theo dõi trừ lùi; thủ tục sao y tờ khai Hải quan, thủ tục bảo lãnh chung và riêng; đơn giản hóa 5 loại giấy tờ có trong hồ sơ thuộc thủ tục công nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế.

Lĩnh vực Kho bạc Nhà nước cắt giảm 10 TTHC, đơn giản 12 TTHC, theo đó bãi bỏ các thủ tục liên quan đến nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm; thủ tục giao tài sản quý hiếm và các giấy tờ có giá; thủ tục thanh toán vốn đối với các chương trình xóa đói giảm nghèo (Chương trình 5 triệu ha rừng, Chương trình 135 giai đoạn II). Đơn giản hóa các thủ tục nộp tiền, hoàn trả tiền vào Ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Lĩnh vực Chứng khoán cắt giảm 36 TTHC, bãi bỏ thủ tục liên quan đến điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán; thủ tục đề nghị xác nhận báo cáo về việc công ty quản lý quỹ sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu và thưởng cho người lao động; thủ tục gia hạn thời gian phân phối chứng chỉ quỹ mở; thủ tục đề nghị Xác nhận báo cáo cung cấp dịch vụ giám sát quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán.

Lĩnh vực bảo hiểm cắt giảm 9 TTHC và đơn giản hóa 2 TTHC liên quan đến thông báo thay đổi trưởng văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở; chế độ báo cáo của doanh nghiệp, của cơ sở đào tạo, thay đổi địa điểm kinh doanh. Gộp nhóm thủ tục liên quan đến hoạt động phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm.

Lĩnh vực công sản cắt giảm 23 TTHC, bãi bỏ các thủ tục liên quan đến thủ tục quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án; thủ tục thanh toán hỗ trợ di dời; thủ tục hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp phải di dời; thủ tục liên quan đến tạm ứng trước vốn cho các đơn vị phải di dời; bãi bỏ thủ tục liên quan đến giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

Để nhanh chóng thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC tại Quyết định số 2141/QĐ-BTC, Bộ Tài chính dự kiến sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 176 TTHC, nghiên cứu sửa đổi bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật. Như vậy, tổng số TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính còn lại là 839 TTHC; trong đó, lĩnh vực Thuế là 291 TTHC, lĩnh vực Hải quan là 178 TTHC, lĩnh vực Chứng khoán là 148 TTHC, lĩnh vực KBNN là 12 TTHC và lĩnh vực tài chính khác là 210 TTHC.

Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các TTHC mới, Bộ sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ở mức 3,4, triển khai cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông trong giải quyết TTHC nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đặc biệt là đáp ứng cuộc cách mạng 4.0.

Bộ Tài chính cũng sẽ thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết TTHC, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo hiệu quả của công tác cải cách TTHC. Cải cách hành chính, đơn giản hóa TTHC là tiền đề và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hộị, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, đảm bảo môi trường kinh doanh tốt cho doanh nghiệp phát triển và vươn lên hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

TIN LIÊN QUAN
Minh Thư
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều