Bộ Tài chính: Sẽ áp dụng bán đấu giá công khai xe ô tô công đủ điều kiện thanh lý

Với các xe công đủ điều kiện thanh lý, Bộ Tài chính sẽ tiến hành bán đấu giá công khai, không áp dụng hình thức bán chỉ định.

Bộ Tài chính: Sẽ áp dụng bán đấu giá công khai xe ô tô công đủ điều kiện thanh lý - ảnh 1

Xe thanh lý sẽ không áp dụng hình thức bán chỉ định. (Ảnh: Internet)

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương hướng dẫn phương án xử lý đối với các loại xe công bị dư thừa sau khi sắp xếp, bố trí lại.

Theo đó, với các xe đủ điều kiện thanh lý, Bộ Tài chính sẽ tiến hành bán đấu giá công khai, không áp dụng hình thức bán chỉ định.

Đối với các loại xe được chuyển hình thức sử dụng từ xe ô tô phục vụ công tác chung sang xe ô tô chuyên dùng cần tuân thủ theo quy định về tiêu chuẩn, định mức đã được các cấp thẩm quyền ban hành theo quy định.

Bộ Tài chính cũng nêu rõ trong trường hợp các bộ, ngành, địa phương có nhu cầu điều chuyển xe ô tô công từ nơi thừa sang nơi thiếu thì cần tính toán thận trọng trên cơ sở tiêu chuẩn, định mức được phân bổ, nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng tài sản nhà nước theo quy định.

Trường hợp xe ô tô chưa đủ điều kiện thanh lý nhưng không đủ điều kiện chuyển sang xe ô tô chuyên dùng hoặc tại thời điểm quyết định xử lý không có cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị tiếp nhận thì có thể được đem bán.

Tuy nhiên, việc bán xe ô tô phải được thực hiện theo hình thức đấu giá công khai, không chấp nhận hình thức chỉ định; đồng thời số tiền thu được từ việc bán xe công dư thừa cần được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Việc tổ chức bán đấu giá xe ô tô có quyết định thanh lý, quyết định bán của cơ quan, người có thẩm quyền được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và pháp luật về đấu giá tài sản.

Ngoài ra, cơ quan tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ bán xe ô tô phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người có tài sản bán đấu giá.

Cơ quan tổ chức, đơn vị được tiếp nhận tài sản điều chuyển có trách nhiệm báo cáo kê khai để đăng nhập biến động về tài sản vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước.

Tính đến cuối năm 2016, cả nước có 34.214 xe công. Trong đó, 864 xe phục vụ chức danh, 17.047 xe chung và 16.330 xe chuyên dùng.

Thực hiện rà soát theo Quyết định 32/2015 của Thủ tướng Chính phủ, cả nước đã giảm được hơn 3.000 xe, trong đó có 1.105 chiếc đã thanh lý (các địa phương 761 xe).

TIN LIÊN QUAN
P.V
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều