Bộ TNMT sắp kiểm tra công trình bảo vệ môi trường của Formosa Hà Tĩnh

Minh Thư

Không chỉ yêu cầu định kỳ và đột xuất kiểm tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường còn yêu cầu Formosa Hà Tĩnh khẩn trương hoàn thành hạng mục bổ sung xây dựng hệ thống làm nguội cốc khô số 1 và số 2.

Cung cấp thông tin tại cuộc họp báo quý 3 chiều 20/9, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) bắt đầu vận hành lò cao số 1 từ ngày 29/5. Bộ đã tiến hành khảo sát, lấy mẫu chất thải và môi trường nước biển, nước mặn, nước ngầm, không khí xung quanh trước khi vận hành lò cao số 1 để đối chứng với kết quả do FHS phối hợp với Viện Công nghệ môi trường thực hiện. Kết quả quan trắc này sẽ được so sánh với kết quả quan trắc sau khi FHS vận hành Lò cao số 1 để theo dõi diễn biến, sự thay đổi các thành phần môi trường xung quanh (nếu có) khu vực hoạt động của FHS.

Dự kiến, ngày 24/9 tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức kiểm tra việc hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với 10 hạng mục chính của Formosa Hà Tĩnh.

Cũng theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, kết quả đo đạc mẫu nước biển ven bờ, nước mặt tại kênh thoát nước mưa, nước ngầm, trầm tích đáy và không khí xung quanh khu vực hoạt động của FHS cho thấy, chất lượng môi trường đều đảm bảo quy chuẩn quy định, không có sự thay đổi chất lượng môi trường trước, sau khi vận hành Lò cao số 1 và tương đồng kết quả đánh giá hiện trạng môi trường khu vực triển khai dự án khi FHS lập các báo cáo ĐTM năm 2008.

Về xử lý chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu FHS tiếp tục lấy mẫu, phân tích các loại chất thải rắn mới phát sinh để phân loại, quy định và quản lý theo quy định; khẩn trương trình phương án tổng thể về tái chế, tái sử dụng chất thải rắn trong nội bộ dự án nhằm đạt mục tiêu không lưu giữ xỉ thải tại bãi chứa diện tích 143ha đã được xây dựng.

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Hà Tĩnh, các bộ ngành, cơ quan khoa học, các chuyên gia về môi trường định kỳ kiểm tra, giám sát và đôn đốc FHS khẩn trương thực hiện một số công việc theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ.

Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu định kỳ và đột xuất kiểm tra, yêu cầu FHS khẩn trương hoàn thành hạng mục bổ sung xây dựng hệ thống làm nguội cốc khô (CDQ) số 1 và số 2.

Đôn đốc FHS hoàn thành phương án tổng thể tái chế, tái sử dụng chất thải rắn trong khuôn viên dự án nhằm hạn chế tối đa lượng chất thải rắn phải lưu giữ tại bãi thải xỉ lấn biển. Đồng thời, đôn đốc, yêu cầu FHS khẩn trương phối hợp với các cơ quan khoa học nghiên cứu phương án xả nước thải bề mặt thay cho phương án xả ngầm ra biển như hiện nay.

Khẩn trương tập trung các nguồn lực để triển khai thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 4 tỉnh miền Trung” theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổ chức kiểm tra việc hoàn thành các hạng mục công trình bảo vệ môi trường phục vụ vận hành thử nghiệm xưởng luyện cố số 2 (Lò cốc số 3 và 4) và máy thiêu kết số 1 theo thông báo của FHS.

Theo dự kiến, ngày 24/9 tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức kiểm tra việc hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với 10 hạng mục chính của dự án theo đề nghị của FHS.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet