Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ có quyền xóa nợ thuế dưới 10 tỷ đồng?

Minh Thư

Bổ sung thẩm quyền xóa nợ với chủ doanh nghiệp tư nhân đã chết, trong đó đề xuất Cục trưởng Cục thuế, Hải Quan có thẩm quyền xóa nợ dưới 1 tỷ đồng… là một điểm mới của Dự thảo luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Nhận định tại hội thảo góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) do Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức sáng 7/8, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI cho hay, dự luật này có những sửa đổi lớn về các nguyên tắc thuế, hồ sơ, thủ tục thuế, giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, tổ chức kinh doanh dịch vụ đại lý thuế…

Các sửa đổi đó sẽ tác động toàn diện và ảnh hưởng lớn tới hoạt động liên quan đến thuế của các doanh nghiệp hoạt động trong mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Vì thế, góp ý cho dự thảo này là rất quan trọng.

Dự thảo luật Quản lý thuế (sửa đổi) đề xuất Bộ trưởng Bộ Tài chính có quyền xóa nợ thuế dưới 10 tỷ đồng.

Tại hội thảo, ông Lưu Đức Huy - Vụ trưởng Vụ Chính sách (Tổng cục Thuế) đã trình bày những điểm mới nổi bật của dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) như: Bổ sung quyền của người nộp thuế; về thủ tục khai thuế, nộp thuế; khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp; hóa đơn chứng từ điện tử; hóa đơn chứng từ điện tử…

Trong đó, một trong những điểm quan trọng trong dự luật lần này là bổ sung thẩm quyền xóa nợ với chủ doanh nghiệp tư nhân đã chết. Theo Luật hiện hành chỉ quy định xóa nợ đối với cá nhân đã chết.

Cụ thể, dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đề xuất Thủ tướng Chính phủ xóa nợ với trường hợp người nộp thuế nợ thuế từ 10 tỷ đồng trở lên. Bộ trưởng Bộ Tài chính có quyền xóa nợ thuế dưới 10 tỷ đồng. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế có thẩm quyền xóa nợ thuế dưới 5 tỷ. Cục trưởng Cục thuế, Hải Quan có thẩm quyền xóa nợ dưới 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, liên quan đến quyền lợi của người nộp thuế, dự thảo Luật đã bổ sung các quyền được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế, số thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý đối với số thuế không được hoàn. người nộp thuế không bị xử lý vi phạm về thuế, không tính tiền chậm nộp đối với trường hợp người nộp thuế thực hiện theo văn bản của cơ quan quản lý thuế. 

Về thủ tục khai, tính thuế và nộp thuế, dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) bổ sung quy định thời hạn nộp hồ sơ thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật; thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán; thời hạn được khai bổ sung; thời hạn nộp thuế, tính tiền chậm nộp đối với số thuế phải nộp tăng thêm qua khai bổ sung nhằm đảm bảo thống nhất, rõ ràng, minh bạch giữa người nộp thuế và cơ quan thuế.

Ngoài ra, để cải cách việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính, hỗ trợ người nộp thuế tổng hợp thu nhập trong năm trước khi thực hiện quyết toán thuế, giảm thiểu rủi ro trong hoàn thuế thu nhập cá nhân, tại Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đã sửa đổi quy định về thời hạn quyết toán thuế đối với thu nhập cá nhân là 120 ngày kể từ ngày kết thúc dương lịch (kéo dài thêm 01 tháng so với thời hạn quyết toán của doanh nghiệp). 

Đáng chú ý, để thúc đẩy giao dịch điện tử, dự thảo Luật Quản lý thuế đã bổ sung những quy định liên quan đến quản lý thuế đối với hoạt động thương mại. Theo đó, cơ quan thuế xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai rộng rãi các dịch vụ thuế điện tử như khai thuế điện tử, hóa đơn điện tử, nộp thuế online; bổ sung quy định trách nhiệm của các bộ, ngành, đơn vị liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của các tổ chức, cá nhân với cơ quan thuế.

Đại diện Tổng cục Thuế cũng chia sẻ, dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) dự kiến sẽ được Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét trong tháng 8 này. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet