Bộ trưởng Thăng: "Vụ "tin nhắn tiền nong" hoàn toàn sai sự thật"

N.Hoài

Cơ quan điều tra Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ “bút phê lạ" của Thứ trưởng GTVT Nguyễn Hồng Trường cũng như tin nhắn qua lại về “chuyện tiền nong” với chủ một doanh nghiệp.

Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Đinh La Thăng đưa ra tại cuộc họp báo Chính phủ chiều tối 30/1.

Trả lời câu hỏi của báo chí xoay quanh xử lý của Bộ GTVT liên quan tới “bút phê lạ" của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, Bộ trưởng Thăng cho biết: theo Quy chế làm việc của Bộ GTVT, Quy chế văn thư của Bộ GTVT và Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ, sau khi nhận được các công văn của các tổ chức, doanh nghiệp gửi đến, Văn phòng Bộ GTVT sẽ trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê ý kiến giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị để tham mưu giải quyết (cơ quan, đơn vị chủ trì và các cơ quan, đơn vị phối hợp).

Bộ trưởng Bộ GTVT trước đó đã có công văn từ tháng 1/2014 về việc quy định xử lý văn bản đề nghị của các nhà đầu tư, doanh nghiệp (kèm theo). Theo đó, quy định bút phê của Lãnh đạo Bộ chỉ là thông tin chuyển văn bản cho các cơ quan, đơn vị, tuyệt đối không phải là căn cứ để ưu tiên trong việc xét thầu, chỉ định thầu, lựa chọn nhà đầu tư, lựa chọn nhà thầu, đơn vị tư vấn… hoặc giải quyết các công việc liên quan khác.

Bộ trưởng Thăng:
Bộ GTVT đang tiến hành thanh tra đột xuất về công tác đấu thầu gói thầu RAI/CP1 thuộc Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt nam (VRAMP) do Tổng cục đường bộ Việt Nam làm Chủ đầu tư

Thủ trưởng các đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải tham mưu, giải quyết công việc hết sức chặt chẽ theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về ý kiến tham mưu, quyết định của mình.

“Như vậy, việc Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường có bút phê vào công văn của doanh nghiệp gửi đến là đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật” – Bộ trưởng Thăng khẳng định.

Về nội dung văn bản được cho là có "bút phê lạ" của Thứ trưởng Trường mà một số báo chí đăng tải có đoạn: “Yêu cầu Tổng cục đường bộ - Ban Quản lý 3 xử lý” và “lãnh đạo ban thực hiện theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Bộ”. Song, qua kiểm tra văn bản lưu tại văn phòng Bộ GTVT thì văn bản có bút phê của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chỉ là: “kính chuyển Tổng cục đường bộ - Ban Quản lý 3 xử lý” và sau đó Giám đốc Ban Quản lý 3 có ghi: “Chuyển Phòng Quản lý dự án 1 xử lý”.

“Nội dung bút phê mà một số báo chí đã đăng tải hoàn toàn không đúng với nội dung văn bản lưu tại văn phòng Bộ GTVT. Chúng tôi đã đề nghị cơ quan điều tra Bộ Công an vào cuộc, xem xét điều tra theo đúng quy định”- Bộ trưởng Thăng cho biết.

Còn đối với những tin nhắn qua lại được cho là về nội dung “chuyện tiền nong” giữa Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường và chủ doanh nghiệp, thì ngay sau khi sự việc xảy ra Thứ trưởng Trường cũng đã có báo cáo giải trình với lãnh đạo Bộ và những tin nhắn được đăng báo là hoàn toàn sai sự thật.

“Chúng tôi đã báo cáo Ban Bí thư và cũng đề nghị Cục Cảnh sát, Bộ Công an vào cuộc điều tra làm sáng tỏ”- “tư lệnh” ngành giao thông khẳng định.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet