Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Các đơn vị khối ATTT phải tăng cường phối hợp trong hoạt động chuyên môn

ICTnews - Nhấn mạnh phối hợp là vấn đề đặc biệt quan trọng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn yêu cầu 3 đơn vị trong khối an toàn thông tin (ATTT) của Bộ thời gian tới phải tăng cường phối hợp hơn nữa trong các hoạt động chuyên môn.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Các đơn vị khối ATTT phải tăng cường phối hợp trong hoạt động chuyên môn - ảnh 1

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu kết luận hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2018 của khối an toàn thông tin.

Chiều nay, 20/12/2017, 3 đơn vị khối ATTT của Bộ TT&TT gồm Cục ATTT, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) phối tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2018. Được tổ chức qua phương thức cầu truyền hình với 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, điểm cầu Hà Nội của hội nghị có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn và Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng.

Khối An toàn thông tin đã hoàn thành khối lượng công việc lớn trong 2017

Trong phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đánh giá cao nỗ lực cán bộ công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị trong khối ATTT đã hoàn thành được một số công việc quan trọng và một khối lượng công việc lớn trong năm 2017. Cụ thể, theo Bộ trưởng, các đơn vị đã rất nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo ATTT, nhất là trước các sự kiện chính trị lớn của đất nước trong năm nay, trong đó sự kiện lớn nhất không chỉ ảnh hưởng trong nước mà đã góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam với quốc tế là Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Theo báo cáo kết quả công tác trong năm 2017 của khối ATTT được Cục trưởng Cục ATTT Nguyễn Thanh Hải trình bày tại hội nghị, năm nay bên cạnh việc làm tốt công tác xây dựng đề án, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, các đơn vị khối ATTT đã nỗ lực trong việc thực hiện các nhiệm vụ khác như công tác cấp phép; kiểm tra, thanh tra; giám sát, cảnh báo; tổ chức mạng lưới và điều phối ứng cứu sự cố; đào tạo, tuyên truyền, diễn tập về ATTT; chống thư rác, tin nhắn rác…

Cụ thể, về cấp phép, năm 2017, Cục ATTT đã tiếp nhận và xử lý 34 hồ sơ để nghị cấp mới và 2 hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ ATTT mạng. Trong đó, đã trình Bộ trưởng cấp Giấy phép cho 16 doanh nghiệp, đã thẩm định xong và trình cấp có thẩm quyền 7 hồ sơ, đã thẩm định và gửi đề nghị bổ sung, hoàn thiện nội dung cho doanh nghiệp với 6 hồ sơ.

Cùng với đó, NEAC đã tiếp nhận, thực hiện thẩm tra hồ sơ xin cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng của 5 doanh nghiệp; trình Bộ trưởng cấp giấy phép cho 3 doanh nghiệp; đồng thời tiếp nhận, thực hiện thẩm tra hồ sơ cấp giấy công nhận hoạt động và giấy chứng nhận đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng của 4 tổ chức, doanh nghiệp; trình Bộ trưởng cấp giấy chứng nhận cho 1 tổ chức.

Đối với công tác kiểm tra, đánh giá, các đơn vị đã kiểm tra, đánh giá ATTT cho các hệ thống thông tin thuộc Bộ TT&TT, góp phần giúp các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ từng bước tổ chức khắc phục, tăng cường bảo đảm ATTT. Khối ATTT cũng hỗ trợ công tác kiểm tra, đánh giá ATTT cho một số bộ, ngành, tỉnh, thành phố quan trọng thuộc một số lĩnh vực ưu tiên bảo đảm ATTT theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đáng chú ý, về giám sát, cảnh báo, thông qua các hệ thống kỹ thuật, các đơn vị chức năng đã ghi nhận hơn 17 triệu lượt truy vấn từ các địa chỉ IP của Việt Nam đến các tên miền hoặc IP phát tán/điều khiển mã độc trên thế giới; 19.000 lượt địa chỉ máy chủ web bị tấn công; hơn 3 triệu địa chỉ IP của Việt Nam thường xuyên nằm trong danh sách đen của các tổ chức quốc tế; hơn 100.000 IP camera đang được công khai trên Internet của Việt Nam (trên tổng số 307.201 IP camera) đang tồn tại các điểm yếu và lỗ hổng bảo mật có thể bị khai thác, lợi dụng.

Công tác đào tạo, tuyên truyền, diễn tập về ATTT cũng đã được chú trọng. Năm 2017, các đơn vị khối ATTT đã tổ chức 21 khóa đào tạo ngắn hạn về ATTT cho 910 cán bộ đến từ các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức thành công các cuộc diễn tập quốc tế APCERT 2017, ASEAN - JAPAN 2017, ACID...

Sẽ mở Chuyên trang An toàn thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT

Đề cập đến phương hướng, nhiệm vụ của khối ATTT trong năm 2018, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh, lĩnh vực ATTT chưa bao giờ nóng như hiện nay. Càng ngày lĩnh vực ATTT càng có vai trò, vị trí quan trọng khi chúng ta kết nối liên thông từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài và khi mọi người dân đều tiếp cận, ứng dụng CNTT ngày càng nhiều.

Cơ bản nhất trí với phương hướng nhiệm vụ năm 2018 đã được các đơn vị đề ra, đồng thời trên cơ sở chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của khối ATTT trong thời gian qua, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã chỉ đạo các đơn vị cần lưu ý, quan tâm một số nhiệm vụ.

Bộ trưởng đề nghị, thời gian tới Cục ATTT, VNCERT và NEAC phải kiện toàn bộ máy của đơn vị mình. Cho rằng biên chế là vấn đề khó chung, song Bộ trưởng cũng chỉ đạo rõ các đơn vị phải làm sao thu hút nhân lực, đặc biệt là nhân lực chuyên môn, kỹ thuật vào làm việc trong các đơn vị; phân công công việc một cách hài hòa, hợp lý, khoa học. “Một người có thể làm nhiều việc nhưng một việc chỉ giao cho một người để có người chịu trách nhiệm”, Bộ trưởng nói.

Đồng thời, các đơn vị cũng được yêu cầu phải tăng cường hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước; quan tâm đến công tác cán bộ trong từng đơn vị khi phân công lại và thực hiện luân chuyển cán bộ ngay trong từng phòng, từng đơn vị đảm bảo dân chủ, khách quan, bình đẳng.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị khối ATTT đảm bảo hoàn thành kế hoạch công tác năm 2018, tiếp tục theo sát các đơn vị thẩm tra của Văn phòng Chính phủ để sớm trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các văn bản Bộ đã trình. Quan tâm triển khai tiếp việc hướng dẫn, đôn đốc xác định cấp độ an toàn các hệ thống thông tin, nhất là tập trung vào 11 lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên để đảm bảo ATTT mạng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố và tăng cường năng lực cho cán bộ các bộ phân chuyên trách về ứng cứu sự cố ATTT mạng. Ngoài ra, VNCERT cần quan tâm đến các đơn vị của Trung tâm tại Đà Nẵng, TP.HCM, làm sao để ứng cứu sự cố một cách kịp thời nhất.

Bộ trưởng yêu cầu Trung tâm NEAC thời gian tới tập trung quản lý vận hành ổn định hệ thống chứng thực chữ ký số quốc gia, thúc đẩy sử dụng chữ ký số trong việc thực hiện các giao dịch trực tuyến.ứu sự cố quốc gia.

Ba đơn vị trong khối ATTT của Bộ cũng được Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chỉ đạo phải chú trọng công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, người lao động, đồng thời quan tâm đến các hoạt động đoàn thể. “Chi bộ, Chi ủy phải thực sự là hạt nhân đoàn kết lãnh đạo toàn đơn vị, phối hợp giữa lãnh đạo chuyên môn với lãnh đạo cấp ủy. Đảm bảo làm thế nào để các đơn vị thực sự tăng cường tính chủ động trong công tác tham mưu, tư vấn các biện pháp, chính sách về an toàn thông tin. Phải chủ động từ trong khâu nghiên cứu đến đề xuất”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng, các đơn vị khối ATTT của Bộ thời gian tới phải ưu tiên nguồn lực để đảm bảo xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đạt chất lượng, đúng tiến độ. Các đơn vị cũng cần nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, các công việc phải đảm bảo đúng tiến độ được giao.

Nhấn mạnh yêu cầu phải thống nhất về thông tin số liệu, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị phải chia sẻ số liệu thống kê để thống nhất trong phát ngôn, trong cung cấp thông tin cho truyền thông và cộng đồng, không để xảy ra tình trạng các đơn vị trong Bộ đưa ra những số liệu thống kê khác nhau và cần tạo thói quen thống nhất lấy số liệu từ Sách Trắng CNTT-TT của Bộ.

Đặc biệt, Bộ trưởng lưu ý, vấn đề quan trọng là phải tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong hoạt động chuyên môn, phối hợp giữa các đơn vị trong lĩnh vực ATTT, với các đơn vị trong Bộ và phối hợp với các đơn vị của các Bộ liên quan.

Bộ trưởng cũng yêu cầu thời gian tới tổ chức giao ban định kỳ khối ATTT, có thể 1 - 2 tháng/lần để giúp các đơn vị nắm bắt được tình hình, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm để từ đó phối hợp tốt hơn.

Ba đơn vị trong khối ATTT phối hợp với Trung tâm thông tin Bộ để triển khai ngay Chuyên trang ATTT trên Cổng thông tin điện tử của Bộ bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Đây sẽ đầu mối thông tin khi người dân, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế muốn tìm hiểu, đây chính là nơi đáng tin cậy nhất và đầy đủ nhất.

TIN LIÊN QUAN
M.T
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều