Bộ TT&TT học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

Bình Minh

Sáng 8/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII” nhằm giúp các cấp ủy Đảng, cán bộ, Đảng viên nắm vững nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm cùng các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TT&TT, các cán bộ, Đảng viên Bộ TT&TT tại 15 điểm cầu hội nghị trực tuyến.

Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thường trực Đề án Trung ương 7, truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thường trực Đề án Trung ương 7, đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Hội nghị Trung ương 7 khóa XII diễn ra từ 7 – 12/5/2018, thảo luận cho ý kiến đối với về 3 đề án về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Những đề án này là sự cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Hội nghị Trung ương 7 khóa XII là hội nghị giữa nhiệm kỳ, ngoài việc thảo luận, thông qua 3 đề án, ban hành 3 nghị quyết, còn tiến hành 1 số nhiệm vụ quan trọng khác gồm: Trung ương bàn và quyết định một số vấn đề về công tác cán bộ, bầu bổ sung 2 đồng chí tham gia Ban Bí thư (đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương); bỏ phiếu khai trừ Đảng với đồng chí Đinh La Thăng;

Bộ Chính trị báo cáo Trung ương những nhiệm vụ lớn, quan trọng đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7;

Bộ Chính trị báo cáo Trung ương kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII rất nghiêm túc, sâu sắc, cầu thị, trách nhiệm. Đồng thời, Bộ Chính trị báo cáo Trung ương kết quả một nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đối chiếu với nhiệm vụ trọng tâm, những nội dung lớn đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội XII.

Cũng tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, Trung ương đã thảo luận, thống nhất, đánh giá rất cao sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ trên tất cả các lĩnh vực. Những nội dung lớn, nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII đề ra đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện khá toàn diện, đạt những kết quả tích cực, đặc biệt trên 2 lĩnh vực là phát triển kinh tế và công tác xây dựng Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tập trung truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, ông Nguyễn Đức Hà nhấn mạnh: “Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành 3 nghị quyết về 3 vấn đề lớn, quan trọng, liên quan đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang; liên quan đời sống, tâm tư tình cảm của con người. Đây là những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Vì thế, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo chuẩn bị các đề án khá thận trọng, kỹ lưỡng; lấy ý kiến các tổ chức Đảng, các chuyên gia, các cấp các ngành, thể hiện trí tuệ của toàn Đảng, tâm tư, nguyện vọng và ý chí của nhân dân”.

3 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Phân tích sâu về 3 nghị quyết nêu trên, ông Nguyễn Đức Hà lưu ý: Nghị quyết số 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là nghị quyết quan trọng bậc nhất không chỉ trong 3 nghị quyết mà là nghị quyết quan trọng nhất trong cả 13 nghị quyết đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Nghị quyết này như một chiến lược cán bộ của thời kỳ mới.

“Nhìn lại nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp 7 kỳ, ban hành 13 nghị quyết, trong đó 5 nghị quyết bàn về phát triển kinh tế, 4 nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, 4 nghị quyết bàn về 4 lĩnh vực quan trọng khác. Chứng tỏ Trung ương đã bám sát cương lĩnh của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng XII, thể hiện rất rõ và nhất quán quan điểm của Đảng đã được xác định trong cương lĩnh: phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”,  ông Nguyễn Đức Hà cho biết thêm.

Kết thúc Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TT&TT đã công bố dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, đề nghị các tổ chức Đảng xem xét, cho ý kiến, gửi về Văn phòng Đảng ủy để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, phê duyệt.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet