Bộ TT&TT lấy ý kiến về quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở TT&TT

ICTnews - Hôm nay, ngày 6/9/2018, dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở TT&TT đã được Bộ TT&TT đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến đóng góp của của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.
Bộ TT&TT lấy ý kiến về quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở TT&TT - ảnh 1

Thông tư của Bộ TT&TT quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở TT&TT dự kiến sẽ được ban hành ngày trong năm 2018 (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Thời hạn lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở TT&TT sẽ kéo dài đến ngày 5/11/2018. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cùng đông đảo người dân trong và ngoài nước có thể truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Bộ TT&TT tại địa chỉ mic.gov.vn để xem toàn văn dự thảo Thông tư này và tham gia góp ý.

Theo dự thảo, Thông tư này quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở TT&TT, được áp dụng đối với người được xem xét bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở TT&TT (gọi tắt là Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Dự thảo Thông tư nêu rõ các nguyên tắc áp dụng, theo đó cán bộ, công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm giữ chức danh Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở phải đảm bảo các tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định của Đảng, Nhà nước và các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này; tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở quy định tại Thông tư này là căn cứ để cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá công chức giữ chức danh Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở.

Bên cạnh quy định về các tiêu chuẩn về Chính trị, tư tưởng; Đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; Năng lực và uy tín; Hiểu biết, tại dự thảo Thông tư, Bộ TT&TT cũng đề xuất một số tiêu chuẩn chung khác. Cụ thể, cán bộ, công chức được bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở không quá 50 tuổi đối với nữ và 55 tuổi đối với nam; khuyến khích bổ nhiệm cán bộ trẻ có trình độ cao về chuyên môn và ngoại ngữ, CNTT; có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cán bộ, công chức bị kỷ luật từ khiển trách trở lên, trong thời gian ít nhất 2 năm kể từ khi có quyết định kỷ luật thì không được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở.

Dự thảo Thông tư của Bộ TT&TT còn quy định những tiêu chuẩn cụ thể về chức trách; nhiệm vụ; trình độ đào tạo, bồi dưỡng và kinh nghiệm lãnh đạo quản lý đối với các chức danh Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở.

Trong đó, với chức danh Giám đốc Sở TT&TT, Bộ TT&TT đề xuất: về chức trách, Giám đốc Sở là công chức đứng đầu Sở TT&TT, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Sở TT&TT tham mưu giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; CNTT, điện tử; phát thanh và truyền hình, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở (gọi chung là TT&TT) trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân công, ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, đồng thời chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ TT&TT và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về TT&TT trên địa bàn tỉnh, cụ thể: tham mưu, xây dựng quy định, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, giải pháp phát triển ngành TT&TT trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực TT&TT đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và chức danh chuyên môn thuộc UBND cấp xã; chủ động nghiên cứu, tham mưu có hiệu quả cho UBND cấp tỉnh trong việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; tiên phong, gương mẫu trong việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của Sở TT&TT…

Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, Giám đốc Sở phải có trình độ đại học trở lên một trong các chuyên ngành: bưu chính, điện tử-viễn thông, CNTT, báo chí, xuất bản; khuyến khích ưu tiên bổ nhiệm cán bộ có trình độ chuyên môn cao về điện tử-viễn thông và CNTT; đạt tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ ngạch chuyên viên chính trở lên; có trình độ cao cấp lý luận chính trị; có trình độ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính trở lên;

Đồng thời, Giám đốc Sở còn phải có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định tại Thông tư 01/2014 ngày 24/1/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư 03 ngày 11/3/2014 của Bộ TT&TT quy định Chuẩn kỹ năng sử CNTT.

Về kinh nghiệm lãnh đạo, theo quy định tại dự thảo Thông tư, người được xem xét bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở TT&TT phải có ít nhất 7 năm công tác trong lĩnh vực TT&TT, trong đó có ít nhất 5 năm giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên.

M.T

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều