Bộ TT&TT tập huấn công tác đảm bảo an toàn, an ninh bưu chính

Bình Minh

Sáng 14/9, tại Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật và tập huấn về công tác bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng nhận định: “Trong những năm qua, lĩnh vực bưu chính đã có những bước chuyển biến lớn và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới điểm phục vụ, nâng cao năng lực vận chuyển, đa dạng hóa các dịch vụ bưu chính để phục vụ ngày càng tốt hơn hoạt động chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân trên khắp các vùng, miền và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Thái Anh.

Tuy nhiên, cũng theo Thứ trưởng, bên cạnh những kết quả đạt được, các cơ quan nhà nước đã phát hiện một số doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có dấu hiệu vi phạm pháp luật về công tác bảo đảm an toàn, an ninh: “Một số doanh nghiệp chỉ chú trọng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, chưa quan tâm, đầu tư đúng mức để bảo đảm an toàn cho cơ sở hạ tầng mạng lưới, phương tiện, người lao động và bảo đảm an ninh thông tin. Đặc biệt, đã xảy ra nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ, gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính đã chấp nhận, vận chuyển và phát các bưu gửi có nội dung kích động, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, tuyên truyền, xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, xuất hiện tình trạng một số doanh nghiệp bưu chính chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi chứa ma túy, vũ khí, công cụ hỗ trợ, chất gây nổ gây mất trật tự, an toàn xã hội”.

Hội nghị có sự tham gia của nhiều đại diện Sở TT&TT và doanh nghiệp bưu chính. Ảnh: Thái Anh.

Trước tình hình này, việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính, đề cao cảnh giác và phòng ngừa các đối tượng xấu lợi dụng mạng bưu chính để thực hiện các hành vi phạm tội, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương 2017 (APEC 2017) là hết sức quan trọng.

Tại hội nghị, các đơn vị chức năng của Bộ Công an đã cung cấp các quy định liên quan đến công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính; Thông tin và kỹ năng nhận biết phương thức, thủ đoạn của các đối tượng xấu sử dụng mạng bưu chính để thực hiện hành vi phạm tội; Những khuyến cáo cần thiết, các quy trình, biện pháp nghiệp vụ về bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính.

Mục tiêu hướng đến của hội nghị đối với các doanh nghiệp bưu chính là: Tiếp tục tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật liên quan; Thường xuyên rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình mới;

Tăng cường công tác kiểm tra nội dung gói, kiện hàng hóa trước khi chấp nhận bưu gửi nhằm đề phòng nguy cơ kẻ xấu lợi dụng để gửi vật phẩm, hàng hóa bị cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát qua mạng bưu chính; Phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ nhằm bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet