Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề xuất chính sách bảo tồn văn hóa DTTS

Hỗ trợ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, giữ gìn tiếng nói, chữ viết, tập trung phát triển du lịch vùng DTTS nhằm xây dựng, phát triển mô hình/hoạt động du lịch cộng đồng... của các dân tộc thiểu số Việt Nam...

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có buổi làm việc với các đơn vị liên quan về tổng kết chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020, định hướng chính sách giai đoạn 2020-2025.

Báo cáo về kết quả thực hiện các chính sách dân tộc trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2016-2020, Chánh văn phòng Bộ VHTTDL Nguyễn Thái Bình cho biết, trong những năm qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến công tác quản lý nhà nước cũng như công tác bảo tồn văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số; ban hành, phê duyệt nhiều chương trình, đề án, dự án liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo đó, có những nhóm chính sách do Chính phủ ban hành về sưu tầm, nghiên cứu, bảo vệ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số; chính sách phát triển thể dục thể thao vùng dân tộc thiểu số; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; hỗ trợ quảng bá, đa dạng hóa các loại hình, các sản phẩm du lịch, khai thác hợp lý các tiềm năng, danh lam thắng cảnh, phát triển du lịch; chính sách công tác gia đình; chính sách và chế độ cử tuyển đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Trong giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có 18 nhóm chính sách dân tộc thiểu số như: giữ gìn, bảo tồn, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa, ngôn ngữ, chữ viết, tập quán, tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc thiểu số, ưu tiên bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống của 16 dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người; ưu tiên hỗ trợ xây dựng, trang thiết bị các thiết chế văn hóa thể thao cấp huyện, xã, nhà văn hóa, khu thể thao thôn tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước…

Ngoài ra, Bộ VHTTDL cũng đã ban hành 11 nhóm chính sách như: xây dựng đời sống văn hóa và môi trường văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh các hoạt động bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số kết hợp với các chương trình phát triển kinh tế, phát triển nghề thủ công truyền thống, du lịch cộng đồng kết hợp với xóa đói giảm nghèo; bảo tồn khẩn cấp và hỗ trợ tăng cường năng lực bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc, bài trừ hủ tục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Nghi lễ "Cấp sắc Tào" là một trong những di sản văn hóa phi vật thể của người Tày ở Bắc Kạn. (Ảnh: TL)

Các chính sách dân tộc trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2016-2020 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Về văn hóa, đã hỗ trợ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc thiểu số Việt Nam với 3 di tích quốc gia đặc biệt liên quan đến đồng bào dân tộc đã được xếp hạng; 8 di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số đã được xếp hạng di tích quốc gia; 126 di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số tại 31 tỉnh/thành trên cả nước; 276 nghệ nhân là người dân tộc thiểu số của 37 tỉnh/thành được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú lần 1….

Các chính sách cũng chú trọng hỗ trợ giữ gìn tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số; tổ chức hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số; ưu tiên đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ văn hóa là người dân tộc thiểu số.

Về thể thao, chính sách tập trung phát triển các môn thể thao truyền thống các dân tộc thiểu số; tổ chức xây dựng và hỗ trợ hoạt động thể dục, thể thao, xây dựng sân vận động, nhà thi đấu, trung tâm tập luyện thể dục thể thao vùng dân tộc thiểu số.

Về du lịch, chính sách tập trung phát triển du lịch vùng dân tộc thiểu số với mục tiêu xây dựng, phát triển mô hình/hoạt động du lịch cộng đồng nhằm thu hút khách du lịch đến lưu trú vùng dân tộc thiểu số, góp phần phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020, định hướng chính sách giai đoạn 2020-2025, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao những kết quả đã đạt được của các đơn vị trong việc triển khai các chính sách dân tộc thiểu số của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị phải phối hợp thực hiện kiểm kê văn hóa dân tộc thiểu số, nhất là các dân tộc thiểu số có số lượng dưới 10.000 người.

H.Yến

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều