Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo các Quyết định số 33, Quyết định số 48 và Quyết định số 714 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo điều kiện cho các hộ nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước giảm nghèo bền vững….

Thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TƯ ngày 22/1/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trong năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2018, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo, tổ chức xây dựng chính sách và triển khai thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền trung (Quyết định số 48); Thông tư số 16/2014/TT-BXD ngày 23/10/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định; Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 33); Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách thuộc chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018 - 2020 (Quyết định số 714).

Kết quả đến thời điểm hiện nay, chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão theo Quyết định số 48, các địa phương đã thực hiện hỗ trợ được khoảng 15.600/23.188 hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở phòng tránh bão, lụt (đạt 68%); riêng trong năm 2018 đã thực hiện hỗ trợ được hơn 1.600 hộ và trong giai đoạn 2016 - 2018 đã thực hiện hỗ trợ được hơn 6.600 hộ gia đình hoàn thành xây dựng nhà ở.

Vốn Ngân hàng Chính sách xã hội đã huy động được để cho vay là 183 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách Trung ương cấp 136 tỷ đồng, vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tự huy động 47 tỷ đồng). Đến nay, tổng vốn vay ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân là hơn 177 tỷ đồng.

Chương trình hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33, số lượng hộ gia đình đăng ký vay vốn khoảng 268.000 hộ, với tổng nguồn vốn cần hỗ trợ cho vay là khoảng 6.700 tỷ đồng. Ngân sách Nhà nước cấp 50% trên tổng số vốn vay cho Ngân hàng Chính sách Xã hội, 50% còn lại do Ngân hàng Chính sách Xã hội tự huy động.

Như vậy, trong tổng khoảng 6.700 tỷ đồng thì ngân sách phải cấp cho Ngân hàng Chính sách Xã hội khoảng 3.350 tỷ đồng, số còn lại do Ngân hàng Chính sách Xã hội tự huy động.

Theo số liệu báo cáo của các địa phương và Ngân hàng Chính sách Xã hội, cả nước đã thực hiện hỗ trợ cho khoảng 74.000 hộ nghèo vay vốn làm nhà ở, với tổng số vốn đã cho vay khoảng 1.872 tỷ đồng (đạt 28% kế hoạch của cả chương trình).

Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1 và giai đoạn 2 được triển khai thực hiện từ năm 2001 - 2015.

Toàn bộ chương trình đã xây dựng được 976/977 dự án (đạt tỷ lệ 99,9%), trong đó có 857 cụm, tuyến dân cư và 119 bờ bao khu dân cư có sẵn đã đảm bảo cho khoảng 191.000 hộ, với gần 1 triệu người dân vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long được sống an toàn ổn định.

Ngày 14/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, ban hành Quyết định số 714/QĐ-TTg về việc phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách thuộc chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018 - 2020, dự kiến hỗ trợ khoảng 45.000 hộ dân (trong đó có khoảng 8.000 hộ nghèo) khu vực sạt lở ven kênh rạch vùng đồng bằng Sông Cửu có chỗ ở an toàn ổn định. Theo Quyết định này, các địa phương chủ động bố trí nguồn vốn, rà soát số lượng hộ, số lượng dự án để thực hiện.

Việc triển khai các dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị hiện đã hoàn thành đầu tư xây dựng 195 dự án, với quy mô xây dựng hơn 80.200 căn hộ.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo các Quyết định số 33, Quyết định số 48 và Quyết định số 714 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo điều kiện cho các hộ nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước giảm nghèo bền vững; đảm bảo mục tiêu phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn 2016 -2020 theo chiến lược phát triển nhà ở quốc gia (Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ), phấn đấu thực hiện đầu tư xây dựng tối thiểu khoảng 12,5 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, chủ yếu đáp ứng cho các đối tượng có thu nhập thấp và công nhân lao động tại các khu công nghiệp; đảm bảo việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. Trong đó đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho việc phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, đặc biệt là về nguồn vốn tín dụng cho vay ưu đãi cho phát triển nhà ở xã hội.

TIN LIÊN QUAN
Minh Thư
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều