Bộ Xây dựng yêu cầu các Tổng công ty báo cáo kết quả tái cơ cấu DNNN

Minh Thư

Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết của các Tổng công ty theo quy định của pháp luật, đảm bảo không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước.
Bộ Xây dựng yêu cầu các Tổng công ty báo cáo kết quả tái cơ cấu DNNN - ảnh 1
Ảnh minh họa.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc sắp xếp đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu, giai đoạn 2011 – 2016, nhiệm vụ đến năm 2020, Bộ Xây dựng yêu cầu các Tổng Công ty TNHH MTV, người đại diện tại các Tổng công ty – CTCP có vốn góp của Nhà nước do Bộ làm đại diện chủ sở hữu thực hiện tốt các nhiệm vụ của Bộ được giao.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết của các Tổng công ty theo quy định của pháp luật, đảm bảo công khai minh bạch, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước. Chống tiêu cực, lợi ích nhóm, khuyến khích và có giải pháp phù hợp đẩy nhanh hơn kế hoạch tái cơ cấu DNNN và thoái vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện từng nhiệm vụ, định kỳ theo quý và năm về Bộ Xây dựng và các cơ quan chức năng theo quy định.

Theo kế hoạch và lộ trình thoái vốn nhà nước tại các Tổng công ty do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu gồm 3 nhóm.

Nhóm 1: Giữ nguyên tỷ lệ vốn nhà nước 40,71% vốn điều lệ tại Tổng công ty LICOGI-CTCP và chuyển quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp này về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước quý I/2017.

Nhóm 2: Thực hiện thoái vốn nhà nước theo lộ trình đến hết năm 2018 về mức 0%, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đối với 10 doanh nghiệp gồm các Tổng công ty: Vật liệu xây dựng số 1, Xây dựng số 1, Sông Hồng, Đầu tư và Phát triển xây dựng, Xây dựng Hà Nội, Xây dựng Bạch Đằng, Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam, Tư vấn xây dựng Việt Nam, Cơ khí xây dựng và Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam.

Nhóm 3: Thực hiện cổ phần hóa, bán bớt phần vốn nhà nước, Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ đến hết năm 2019 tại các Tổng công ty: Sông Đà, Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Lắp máy Việt Nam-CTCP và Viglacera-CTCP; xây dựng lộ trình cụ thể chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo quy định. Năm 2020, điều chỉnh tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại các Tổng công ty này theo đúng quy định tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet