Bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ giáo viên lĩnh vực đào tạo nghề

Năm 2017, Phòng Dạy nghề, Sở LĐTB&XH Đắk Nông được bố trí 90.000.000 đồng để thực hiện nhiệm vụ đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng, giáo viên và cán bộ quản lý trong lĩnh vực đào tạo nghề.

Khai giảng lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên và cán bộ quản lý

Phòng Dạy nghề đã tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành văn bản triển khai đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện đăng ký danh sách giáo viên tham gia lớp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề trình độ trung cấp và cao đẳng để phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh tổ chức mở lớp bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý theo quy định.

Ngoài ra, Phòng Dạy nghề đã tham mưu Lãnh đạo Sở LĐTB&XH Đắk Nông trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 Về việc Quy định mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2020 từ nguồn ngân sách nhà nước;

Trên cơ sở đã xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 về việc Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng và đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017.

TIN LIÊN QUAN
Hải Dương
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều