BSR được tặng thưởng Bằng khen trong công tác cổ phần hóa

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tặng thưởng Bằng khen cho Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác cổ phần hóa doanh nghiệp.

Phương án cổ phần hoá BSR được Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Tờ trình số 11210/TTr-BCT ngày 28/11/2017. Ngày 08/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1978/QĐ-TTg về việc Phê duyệt phương án cổ phần hóa BSR.

Ngày 17/1/2018, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), BSR đã tổ chức thành công phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO). Toàn bộ 241.556.969 cổ phần (tương đương 7,79% vốn điều lệ) đã được đấu giá thành công, thu về 5.414 tỷ đồng, cao hơn 60% so với số tiền bán dự kiến theo giá khởi điểm (khoảng 3 nghìn tỷ đồng).

Ngày 22/02/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có Quyết định số 76/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phần của Công ty TNHH một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn trên hệ thống UPCoM. Cũng trong ngày 22/02/2018, HNX ra thông báo số 139/TB-SGDHN về ngày giao dịch đầu tiên cổ phần đăng ký giao dịch của BSR là từ ngày 01/3/2018, với mức giá tham chiếu chào sàn là 22.400 đồng/cổ phần, tương ứng với giá trị cổ phần niêm yết khởi điểm đạt 5.417 tỷ đồng.

Ngày 21/6/2018, tại Quảng Ngãi, BSR đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đã thông qua một số nội dung quan trọng như: Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị; Thông qua kế hoạch phát triển công ty giai đoạn 2018-2022 và kế hoạch SXKD năm 2018; Thông qua tờ trình số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2018-2022); Thông qua kế hoạch tiền lương; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Ngày 01/7/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần cho BSR. Công ty đã thực hiện thành công công tác cổ phần hóa theo quy định hiện hành và đã chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần kể từ ngày 01/7/2018.

Được biết, 03 đơn vị được PVN khen tặng lần này là Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PVPower), Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOil) và Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).

Hiền Anh
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều