Các chính sách lao động - bảo hiểm có hiệu lực từ giữa tháng 12/2018

Từ giữa tháng 12/2018 (từ ngày 15/12 – 31/12/2018), nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực thi hành như chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu hay các quy định về tiền nghỉ lễ của người lao động...
Ảnh minh họa

Điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ 2018-2021

 Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 153/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 07/11/2018.

Cụ thể, Nghị định 153 đã quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2021, có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng, bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam do thay đổi cách tính lương hưu theo quy định của Luật BHXH 2014 so với Luật BHXH 2006.

Theo đó, tùy vào thời gian đã đóng BHXH và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu thì:

Mức lương hưu được điều chỉnh = Mức lương hưu tính theo khoản 2 Điều 56 hoặc khoản 2 Điều 74 Luật BHXH 2014 + Mức điều chỉnh

Trong đó: Mức điều chỉnh = Mức lương hưu tính tại thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu x tỷ lệ điều chỉnh. Tỷ lệ điều chỉnh được quy định chi tiết trong Bảng tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 153.

Mức lương hưu sau điều chỉnh là căn cứ để tính điều chỉnh ở những lần điều chỉnh lương hưu theo quy định tại Điều 57 Luật BHXH 2014.

Thời điểm thực hiện điều chỉnh được tính từ tháng lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu.

Nghị định 153/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 24/12/2018.

Quy định mới về tiền lương ngày nghỉ lễ của người lao động

 Ngày 08/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

Theo đó, kể từ ngày 15/12/2018, tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ hằng năm tại Điều 111; ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc tại Điều 112; ngày nghỉ lễ, tết tại Điều 115 và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương tại Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật lao động 2012 là tiền lương theo hợp đồng lao động (quy định hiện hành là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động của tháng trước liền kề) chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của NSDLĐ, nhân với số ngày NLĐ nghỉ hằng năm, nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương.

Đồng thời, Nghị định 148 cũng bổ sung thêm quy định về tiền lương làm căn cứ bồi thường khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật theo quy định tại Khoản 5 Điều 42 hoặc Khoản 2 Điều 43 của Bộ luật lao động 2012 là tiền lương theo HĐLĐ tại thời điểm NSDLĐ hoặc NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật.

Mức phụ cấp đặc thù của lực lượng cảnh vệ từ ngày 26/12/2018

 Mới đây, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 162/2018/TT-BQP hướng dẫn chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng Cảnh vệ thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo đó, các đối tượng sau đây được hưởng một trong 04 mức phụ cấp đặc thù, gồm: 30%, 25%, 20% và 15% tính trên mức lương cấp bậc quân hàm đối với sĩ quan hoặc loại, nhóm, bậc đối với sĩ quan chuyên nghiệp:

Sĩ quan, quân nhân chuyện nghiệp biên chế tại Phòng Cảnh vệ Cục Bảo vệ An ninh quân đội, Tổng Cục Chính trị; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được cấp có thẩm quyền quyết định tăng cường làm nhiệm vụ theo các chức danh quy định tại Phòng Cảnh vệ Cục Bảo vệ An ninh quân đội, Tổng Cục Chính trị trong thời gian từ 01 tháng trở lên.

Mức hưởng phụ cấp đặc thù được tính theo công thức sau:

Mức phụ cấp đặc thù được hưởng = Hệ số lương cấp bậc quân hàm hoặc loại, nhóm, bậc x Mức tiền lương cơ sở x Tỷ lệ % phụ cấp đặc thù được hưởng

Trong đó: Mức tiền lương cơ sở được thực hiện theo quy định của Chính phủ tại từng thời điểm.

Bảo Nam

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều