Các đơn vị phối hợp như thế nào trong việc phòng, chống mua bán người?

Nguyễn Tuân

Ban Chỉ đạo 138/CP thành lập các đoàn kiểm tra, hướng dẫn nhằm đánh giá tình hình, kết quả và đề xuất các giải pháp thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2016.

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138/CP) do Thượng tướng Lê Quý Vương – Phó Trưởng Ban chỉ đạo 138/CP, Thứ trưởng Bộ Công an - ký về Công tác trọng tâm thực hiện Chương trình Phòng, chống mua bán người 6 tháng cuối năm 2016, Ban chỉ đạo 138/CP giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các Bộ, ngành thành viên, UBND các địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng chống mua bán người” 30/07 hàng năm;

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung ương Hội LHPN và các Bộ, ngành thành viên chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng chuyên trang, chuyên mục các tin bài, phóng sự, phim tài liệu, đăng phát các thông điệp…, tăng thời lượng, tần suất đưa tin bài về phòng, chống mua bán người. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tại cộng đồng như: tập huấn, hội thảo, nói chuyện chuyên đề lồng ghép với hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ nhằm tạo sự lan tỏa và thu hút quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống mua bán người.

Các đơn vị phối hợp như thế nào trong việc phòng, chống mua bán người? - ảnh 1
Ảnh: Ban chỉ đạo 138/CP

Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và các Bộ, ngành liên quan có kế hoạch triển khai, quán triệt các Bộ luật theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đánh giá tác động của Luật Phòng, chống mua bán người, kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành và hoàn thiện Luật.

Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với Biên phòng và các cấp đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình hoạt động tội phạm mua bán người và các đối tượng khác có liên quan tại các tuyến và địa bàn trọng điểm; thu thập tài liệu, chứng cứ xác lập chuyên án, tổ chức đấu tranh bóc gỡ triệt để, nhất là truy bắt những đối tượng chủ mưu, cầm đầu, môi giới, cò mồi tại các đường dây tội phạm mua bán người, đưa người xuất cảnh trái phép xuyên quốc gia, quốc tế. Phối hợp chặt chẽ với Tòa án, Viện Kiểm sát đẩy mạnh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ mua bán người; thống nhất lựa chọn các vụ mua bán điển hình để xét xử lưu động tại các địa phương trọng điểm nhằm răn đe tội phạm và phát động phong trào quần chúng.

Tổ chức sơ kết chỉ đạo điểm của Chính phủ và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 130/CP năm 2016 tại 6 tỉnh: Lào Cai, Hà Giang, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, và Tây Ninh để rút kinh nghiệm trên toàn quốc.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, ngành, địa phương tổ chức tổng điều tra, rà soát nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2011-2015 để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này; nghiên cứu xây dựng cơ chế chuyển tuyến nạn nhân và thực hiện quy trình về hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng; tổ chức khảo sát, đánh giá các mô hình hỗ trợ nạn nhân bền vững, hiệu quả để nhân rộng.

Ban Chỉ đạo 138/CP chỉ đạo Bộ Công an chủ trì phối hợp các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đàm phán ký kết Hiệp định Hợp tác song phương giữa Việt Nam và Malaysia và Biên bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Vương quốc Anh về phòng, chống mua bán người.

Năm 2016 cũng là năm tổng kết 10 năm thực hiện Hiệp định Việt Nam – Campuchia và thống nhất kế hoạch ưu tiên giai đoạn 2016-2020, triển khai kế hoạch Hiệp định Việt Nam – Trung Quốc giai đoạn 2016-2020; triển khai Đề án 5 “Hợp tác quốc tế phòng, chống mua bán người” giai đoạn 2016-2020 và năm 2016.

Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn và triển khai thực hiện Công ước ASEAN và Kế hoạch hành động ASEAN về phòng, chống mua bán người; tăng cường trao đổi thông tin, duy trì kênh thông tin với các nước, các tổ chức quốc tế về những nỗ lực của Việt Nam trong phòng, chống mua bán người, nhất là phối hợp với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tham gia góp ý về Báo cáo tình hình mua bán người trên thế giới năm 2016 phần liên quan đến Việt Nam. 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet