Các quận, huyện Hà Nội tổ chức hoạt động kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và 2/9

Các quận, huyện như: Ứng Hòa, Long Biên, Hà Đông, Sóc Sơn... đã tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động như: Biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, chiếu phim... hướng tới kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Theo đó, huyện Ứng Hòa đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống, cách mạng, văn hiến và Anh hùng của Đảng, của nhân dân, nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khát vọng hòa bình của dân tộc. Khẳng định những thành tựu to lớn, ý nghĩa dân tộc và thời đại của Cách mạng tháng Tám; sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và Ngày Giải phóng Thủ đô trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời huyện cũng triển khai phong trào thi đua yêu nước rộng khắp đến tất cả nhân dân trong nhiều lĩnh vực lao động, sản xuất. Vận động nhân dân tiếp tục triển khai có hiệu quả việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Quán triệt cán bộ, đảng viên thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính nhà nước và Quy tắc ứng xử nơi công cộng góp phần thực hiện có hiệu quả năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” trên địa bàn.

Biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, gương “Người tốt - Việc tốt” những cá nhân, tập thể tiêu biểu.

Ngoài ra, huyện Ứng Hòa còn tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao; chiếu phim lưu động phục vụ các tầng lớp nhân dân; tổ chức gặp mặt đại biểu chiến sĩ, gia đình chính sách, người có công tiêu biểu; thăm hỏi, tặng quà các tập thể, cá nhân tiêu biểu; thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ...

Để hoạt động kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2018); Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018); Kỷ niệm 64 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2018), đạt kết quả tốt, UBND quận Long Biên đã yêu cầu các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức từ tố dân phố, phường, với nhiều hình thức phong phú, nội dung sâu sắc, có sức lan tỏa, tạo được không khí phấn khởi, thể hiện được bản sắc văn hoá dân tộc, có ý nghĩa và mang đậm nét “Văn hóa Hà Nội”, gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, và xây dựng “Người Long Biên - Hà Nội thanh lịch, văn minh”, gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, tổ chức các hoạt động nói chuyện chuyên đề, giáo dục truyền thống về ý nghĩa lịch sử Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; ý nghĩa của ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 cho học sinh trong các trường học trên địa bàn quận; tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao.

Tại quận Hà Đông và huyện Sóc Sơn, ngoài tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng Anh hùng của Đảng và nhân dân; về ý nghĩa, vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của cuộc Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, quận Hà Đông và huyện Sóc Sơn còn tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về lịch sử, văn hóa của dân tộc, đẩy mạnh thông tin đối ngoại, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ngoài ra, còn triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm như: Biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động; chiếu phim miễn phí về đề tài cách mạng phục vụ nhân dân; các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; chỉnh trang, vệ sinh môi trường, chiếu sáng đô thị và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước...

H.Yến
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều