Các quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Hiền Anh

Việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là một chủ trương lớn của Nhà nước Việt Nam nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao trình độ tay nghề, tiếp cận công nghệ tiên tiến cho người lao động.
Các quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài - ảnh 1
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, đây cũng chính là lĩnh vực mà tội phạm mua bán người thường lợi dụng để lừa gạt người lao động đem ra nước ngoài bán. Chính vì vậy, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã được xây dựng tương đối hoàn chỉnh, tạo được cơ chế pháp lý rõ ràng để phòng chống việc mua bán người. Có thể kể đến một số văn bản chủ yếu sau:

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có hiệu lực từ 01/07/2007;

Nghị định số 144/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2007 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài;

Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Quyết định số 20/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/08/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;

Quyết định số 19/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/07/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;

Quyết định số 18/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/07/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet