Các sở ban ngành đều xây dựng kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá

Tỉnh kêu gọi sự tham gia phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp ngành và tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng môi trường không khói thuốc lá góp phần tạo ra nếp sống văn minh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nói không với thuốc lá

Để việc triển khai thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn toàn tỉnh Bình Thuận được hiệu quả, sâu rộng đến từng cán bộ, công chức và mọi tầng lớp nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là UBND cấp xã) tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số  của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh Bình Thuận đến năm 2020.

Theo đó, Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp huyện có trách nhiệm:

Tổ chức, cung cấp thông tin khoa học về tác hại của thuốc lá; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại nhiều địa điểm công cộng với nhiều hoạt động thiết thực, phong phú.

 hiện hướng dẫn quy trình cai nghiện thuốc lá do Bộ Y tế ban hành; chỉ đạo việc cai nghiện thuốc lá và nghiên cứu, tư vấn về cai nghiện thuốc lá; tổ chức tập huấn cho các nhân viên y tế, nhân viên tư vấn cai nghiện thuốc lá về hoạt động tư vấn, phương pháp cai nghiện thuốc lá.

Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống tác hại của thuốc lá theo thẩm quyền.

 Chỉ đạo các cơ sở y tế trong toàn tỉnh nghiêm túc thực hiện quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý và treo biển cấm hút thuốc là (có chữ hoặc biểu tượng cấm hút thuốc lá) tại địa điểm cấm hút thuốc lá.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông thực hiện hoạt động thông tin, truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng như phát thanh, truyền hình, báo, Cổng Thông tin điện tử Bình Thuận và các trang Thông tin điện tử thành viên.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm:
Tổ chức đưa thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá và các biện pháp hạn chế sử dụng thuốc lá vào trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và đời sống gia đình; quy định việc hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình.

Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc mọi người thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý (Quán bar, karaoke, vũ trường, khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch); treo biển cấm (có chữ hoặc biểu tượng cấm hút thuốc lá) tại địa điểm cấm hút thuốc lá.

Sở Công Thương có trách nhiệm:
Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các điểm bán của đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ thuốc lá phải treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi; đại lý bán lẻ, điểm bán lẻ thuốc lá không được trưng bày quá một bao, một tút hoặc một hộp của một nhãn hiệu thuốc lá.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức việc xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi kinh doanh thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

Xây dựng nội dung về phòng, chống tác hại của thuốc lá và lồng ghép vào chương trình giáo dục phù hợp với các cấp học;

Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc mọi người thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý; có treo biển cấm hút thuốc là (có chữ hoặc biểu tượng cấm hút thuốc lá) tại địa điểm cấm hút thuốc lá.Công an tỉnh có trách nhiệm tổ chức việc xử lý vi phạm đối với hành vi hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Ngoài ra, các Sở: Công Thương, Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức việc xử lý vi phạm hành chính về phòng, chống tác hại của thuốc lá thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các thành viên trong tổ chức mình và toàn xã hội không sử dụng thuốc lá, tích cực tham gia phòng, chống tác hại của thuốc lá; Giám sát và vận động nhân dân tham gia giám sát việc thi hành Luật phòng chống tác hại của thuốc lá ở từng địa bàn dân cư và ở mỗi địa phương, đơn vị.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương có trách nhiệm: Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ; Đưa quy định về việc hạn chế hoặc không hút thuốc lá trong các đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư vào hương ước; Gương mẫu thực hiện và vận động cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

UBND cấp huyện có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan để tổ chức, chỉ đạo, bố trí lực lượng và phân công trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá, kinh doanh thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chủ trì, tổ chức việc xử phạt đối với hành vi hút thuốc lá tại địa điểm công cộng có quy định cấm thuộc địa bàn quản lý.

Giao Sở Y tế chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo và tham mưu UBND tỉnh giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

K.N

Tin cùng chuyên mục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều