Các trường học phải xây dựng ban chỉ đạo PCTHTL

Khánh Chi

Rất nhiều người trong số các em sẽ phải gánh chịu nhưng căn bệnh do thuốc lá gây ra. Chính vì vậy, các trường học phải nói không với thuốc lá.​

Theo Tổ chức Y tế thế giới, mỗi ngày, trên thế giới có từ 80.000 – 100.000 thanh thiếu niên bắt đầu hút thuốc. Thanh thiếu niên có thể dễ dàng nghiện thuốc lá chỉ sau khi hút vài điếu.

Theo hướng dẫn của Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá quốc gia, để xây dựng môi trường giáo dục không thuốc lá.

Mục đích: Ban chỉ đạo định hướng hoạt động và chỉ đạo toàn trường triển khai hoạt động xây dựng trường học không khói thuốc.

Thành phần Ban chỉ đạo: Ban giám hiệu nhà trường ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo. Thành phần Ban chỉ đạo bao gồm: hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng làm trưởng Ban, các thành viên gồm đại diện chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên, cán sự lớp…

+ Nhiệm vụ Ban chỉ đạo: 

Định hướng hoạt động, xây dựng, điều chỉnh kế hoạch thực hiện trường học không khói thuốc.

Tổ chức triển khai và duy trì các hoạt động theo kế hoạch

Dự trù kinh phí, triển khai các hoạt động

Xây dựng, phổ biến nội quy thực hiện trường học không khói thuốc.

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban/cá nhân triển khai

Theo dõi, giám sát, đánh giá các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá.
Quyết định khen thưởng cá nhân, đơn vị làm tốt; xử phạt nghiêm minh những cá nhân, đơn vị không chấp hành theo quy định của nhà trường…


  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet