Cần Thơ: Kết quả tốt trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân

Hiền Anh

Hội nghị TƯ 6 khóa 12 có nhấn mạnh đến Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Cần Thơ đã có những kết quả bước đầu rất tốt trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, đã được thông báo nhanh trên toàn quốc. Trong đó, Hội nghị TƯ 6 khóa 12 có nhấn mạnh đến Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Công tác dân số trong tình hình mới…

Nội dung chăm sóc sức khỏe vốn đã được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, ưu tiên hàng đầu. Ngày 23/02/2005, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 46-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 46-NQ/TW) “về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”. Từ đó, Thành ủy Cần Thơ đã triển khai thực hiện qua việc ký ban hành Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 28/6/2005 “về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.

Đoàn Thầy thuốc tình nguyện Sở Y tế TP Cần Thơ đo huyết áp, khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Kim Nhiên

Sở Y tế Cần Thơ đã cùng các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành có liên quan từ thành phố đến cơ sở tổ chức triển khai, quán triệt nghị quyết, kế hoạch cho cán bộ, công chức và nhân viên y tế tuyến cơ sở. Qua đó, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ở thành phố Cần Thơ thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi.

Đầu tiên là nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Từ đó, các bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng được đầu tư, nâng cấp, xây mới. Các trang thiết bị cho cơ sở được nâng cấp, đảm bảo đạt theo bộ tiêu chí quốc gia quy định. Nguồn nhân lực được đào tạo, nâng cao về chuyên môn.

Hiện nay, tại Cần Thơ, các đơn vị y tế về cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tính đến cuối năm 2016, thành phố có 85/85 xã phường thị trấn có trạm y tế hoạt động; 100% trạm y tế đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã; 85/85 xã phường có trụ sở trạm; 39/85 trạm y tế có máy điện tim; 23/85 trạm có máy siêu âm; 100% trạm y tế thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; tỷ lệ giường bệnh viện/vạn dân trên địa bàn năm 2005 là 17,01; đến năm 2016 là đạt 37,11 (Sở Y tế quản lý: 20,04)…

Trong khi đó, năm 2005 chỉ có 37/67 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở (đạt tỷ lệ 55,2%); năm 2011 có 66/85 trạm y tế đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020, đến năm 2016 đạt 85/85 trạm (100%). Đây là những con số biết nói, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng to lớn của chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ trong đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống y tế cơ sở.

Về công tác nâng cao năng lực chuyên môn cho bác sĩ, Sở Y tế Cần Thơ cũng nỗ lực vượt bậc. Hiện tại, có 85/85 trạm y tế có Bác sỹ (đạt 100% kế hoạch, trong đó có 14 trạm được tăng cường bác sỹ từ tuyến trên xuống), 100% trạm y tế có Nữ Hộ sinh trung học, 100% trạm y tế có Dược sỹ trung học, 85/85 (100%) trạm y tế có Bác sỹ đông y hoặc Y sỹ Y học cổ truyền; tỷ lệ bác sỹ/vạn dân năm 2016 là 14,33 bác sỹ/vạn dân (Sở Y tế quản lý 8,52/vạn dân).

Về phía người dân, đại đa số người dân đã nắm bắt được tầm quan trọng của sức khỏe, bảo vệ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Nên bản thân người dân đã chủ động trong việc tham gia chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch, hố xí hợp vệ sinh…

Cùng với các chương trình y tế triển khai tại cộng đồng đạt hiệu quả cao, Cần Thơ đã không có trẻ em mắc các bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng năm sau thấp hơn năm trước.

Ngành Y tế đã chủ động trong công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS luôn được quan tâm: trong nhiều năm liền không xảy ra ngộ độc thực phẩm trên quy mô lớn, tình hình HIV giảm rõ rệt, thành phố đang triển khai thực hiện Kế hoạch “thành phố 3 không”. Cần Thơ là một trong 10 tỉnh/thành phố có số nhiễm HIV mới phát hiện giảm so với cùng kỳ, hoàn thành xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013 - 2020” của thành phố.

Đối với hệ điều trị, ngành Y tế đã duy trì tốt hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản: thực hiện tốt các quy chế chuyên môn, có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh như: luân chuyển bác sĩ về tuyến cơ sở, tiếp nhận kỹ thuật mới từ tuyến Trung ương, chuyển giao công nghệ cho tuyến dưới, tăng cường điều trị ngoại trú, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chẩn đoán, điều trị, đầu tư mua sắm trang thiết bị, triển khai nhiều kỹ thuật mới, chất lượng khám chữa bệnh từng bước được nâng cao. Công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh ngày càng được các bệnh viện quan tâm. Khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền có nhiều tiến bộ.

Ngành Y tế thực hiện tốt công tác xã hội hóa y tế, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể trong công tác xã hội hóa y tế, 100% đơn vị trong Ngành thực hiện tốt Nghị định 43/2006/NĐ-CP Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Tranh thủ nhiều nguồn viện trợ từ các dự án hợp tác quốc tế để tăng nguồn kinh phí họat động cho ngành. Khuyến khích phát triển các bệnh viện, phòng khám đa khoa ngoài công lập.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet