Cấp tín dụng cho ngân hàng khác, VPBank cũng dính nợ xấu

Theo báo cáo tài chính bán niên, VPBank đã cấp tín dụng cho các TCTD khác số tiền là 160,731 tỷ đồng. Đáng chú ý, có 731 triệu đồng trong số này được VPBank xếp loại nợ có khả năng mất vốn.

Tổng lợi nhuận sau thuế riêng trong quý 2 là 1.415 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm nay, VPBank lãi 3.504 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo tài chính bán niên, VPBank đã cấp tín dụng cho các TCTD khác số tiền là 160,731 tỷ đồng. Đáng chú ý, có 731 triệu đồng trong số này được VPBank xếp loại nợ có khả năng mất vốn.

VPBank không cho biết cụ thể TCTD nào đã chây ì không trả nợ, nhưng toàn bộ khoản tiền này đã được ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro từ năm ngoái.

Cũng theo báo cáo của VPBank, cho vay khách hàng tính đến thời điểm 30/6 là 198,719 tỷ đồng. Trong đó, cho vay đối với các tổ chức kinh tế và cá nhân trong nước chiếm 95,60%.

Trong tổng dư nợ cho vay của VPBank, nợ có khả năng mất vốn là 1.606 tỷ đồng, chiếm 0,81%.

VPBank đã trích lập dự phòng 3.556 tỷ đồng, trong đó dự phòng chung là 1.443 tỷ đồng, dự phòng cụ thể là 2.112 tỷ đồng.

Tính đến 30/6, VPBank đang vay của các tổ chức tín dụng khác là 20.601 tỷ đồng, giảm gần 10.000 tỷ đồng so với cuối năm 2017.

Đối với tiền gửi của khách hàng, đến ngày 30/6/2018, lượng tiền gửi của khách hàng tại VPBank là 151.302 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cuối năm 2017. Trong đó, 88% là tiền gửi có kỳ hạn.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, VPBank đã dùng 2.743 tỷ đồng chi cho nhân viên, tăng 11,9% so với cùng kỳ. Trong đó có 2.290 tỷ đồng được chi cho lương nhân viên, còn lại là các khoản chi theo lương và trợ cấp khác.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 của VPBank, nhà băng này đạt 9.995 tỷ đồng từ thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự trong quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm là 19.725 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ.

VPBank là một trong những ngân hàng có quy mô lớn nhất trong khối các ngân hàng tư nhân. Vốn điều lệ của ngân hàng đã đạt 15.706 tỷ đồng. Trong đó, gia đình Chủ tịch HĐQT Ngô Chí Dũng gồm cá nhân ông Dũng, mẹ và vợ ông Dũng đang nắm giữ xấp xỉ 209 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị gần 9.000 tỷ đồng.

TIN LIÊN QUAN
Ngân Giang
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều